Rakovina pažeráka: Chirurgická liečba

Diagnostický laparoskopia možno vykonať pre adenokarcinóm distálneho pažeráka a ezofagogastrického (gastrointestinálneho) spojenia, aby sa vylúčila metastázy k pečeň a / alebo pobrušnice (peritoneum) v pokročilých štádiách (najmä v prípade kategórie cT3-, cT4). Najdôležitejší terapeutický postup v spinocelulárny karcinóm a adenokarcinóm je chirurgický zákrok s cieľom úplného odstránenia nádoru (orálny, aborálny a obvodový) a regionálneho lymfa uzly. Poznámka: Pacienti s lokálne pokročilým pažerákom rakovina ktorí odpovedali na rádiochemoterapiu (RCTX), nemali úžitok z ďalšej operácie v porovnaní s kontinuálnou RCT v jednej štúdii (medián prežitia: 19.3 mesiaca oproti 17.7 mesiaca). Ezofagektómiu (odstránenie pažeráka) aj rekonštrukciu pažeráka je možné vykonať minimálne invazívne alebo v kombinácii s otvorenými postupmi (hybridná technika). Hodnotu minimálne invazívnych postupov zatiaľ nemožno jednoznačne vyhodnotiť. V prípade predoperačného dôkazu vzdialených metastáz (metastázy nádorových buniek z miesta pôvodu pomocou krv/ lymfatického systému do vzdialeného miesta v tele a rastu nového nádorového tkaniva), chirurgický zákrok sa nemá robiť. V závislosti od stupňa môžu byť použité nasledujúce techniky:

 • Endoskopická chirurgická technika (minimálne invazívna resekcia pažeráka, MIE) pre adenokarcinóm v počiatočnom štádiu; pacienti s léziou nízkeho stupňa <2 cm sa javia ako vhodní - v tomto prípade regionálni lymfa uzol metastázy (dcérske nádory v lymfatické uzliny) sa našli iba v 0, 5% prípadov po chirurgickom zákroku Poznámka: Resekcie po jedle (ablate po častiach) majú vyššiu mieru recidívy (recidívy choroby) ako resekcie en bloc (celé).
 • Radikálna chirurgia (medzisúčet ezofagektómia, úplná lymfadenektómia (lymfa odstránenie uzla), zväčšenie žalúdka) pre cT1-T4 alebo N +, M0.
  • Rozsah lymfadenektómie závisí od umiestnenia primárneho nádoru s tromi poľami (brušné, hrudné a krčné). Štandardom je dvojpoľná lymfadenektómia.
  • Kombinácia žiarenia a chemoterapie pred chirurgickým zákrokom (neoadjuvantná radiačná chemoterapia) môže nádor zmenšiť do tej miery, že je možné ho následne odstrániť vcelku (v celom rozsahu).

Indikácie pre resekciu pažeráka.

 • Lymfatická (L1) - alebo krv infiltrácia do nádoby (V1).
 • Submukózna infiltrácia sm2 / sm3 alebo hĺbková invázia ≥ 500 µm.
 • Ulcerácia (ulcerácia)
 • Stupeň diferenciácie G3 / G4
 • Zvyšok nádoru na okraji bazálnej resekcie (R1 bazálny).
 • Zvyšok nádoru na okraji bočnej resekcie (R1 bočne)

Opatrenia závisiace od lokalizácie nádoru.

Lokalizácia Opatrenia
Distálny pažerák (vrátane AEG typu I) a stredný hrudný pažerák. Transtorakálna medzisúčetová ezofagektómia (nie úplné odstránenie pažeráka otvorením hrudnej dutiny)
Ezofagogastrický (ezofágicko-žalúdočný) spoj (AEG typu II) s rozsiahlou infiltráciou dolného pažeráka Transtorakálna subtotálna ezofagektómia Alternatívne: transhiatálna brušno-krčná subtotálna ezofagektómia.
Subkardiálne nádory (v proximálnych častiach žalúdka) postihujúce hlavne žalúdočnú sliznicu tesne pod pažerákom (AEG typu III) Celková gastrektómia s distálnou resekciou pažeráka (úplné odstránenie žalúdka s odstránením dolnej časti pažeráka)
V pažeráku hornej časti pažeráka (pažerák v hornej časti hrudnej oblasti; zvyčajne karcinóm dlaždicových buniek) Rozsah resekcie by sa mal predĺžiť orálne, aby sa zachovala proximálna bezpečnostná rezerva
Cervikálny pažerák Pažerák v krčnej chrbtici). Pomer medzi rizikom a prínosom medzi chirurgickým prístupom a rádiochemoterapiou.

Ďalšie poznámky

 • Dokonca aj lokálne pokročilý pažerák rakovina môžu byť často úplne odstránené po predbežnej liečbe neoadjuvantnou rádiochemoterapiou (rádioterapia (rádia) a chemoterapie predchádzajúci chirurgický zákrok). Dlhodobé výsledky 178 pacientov, ktorí dostávali neoadjuvantnú rádiochemoterapiu (RCT), ukázali, že 69 (39%) bolo ešte sedem rokov po operácii nažive ... Po operácii bez predbežnej liečby to bolo iba 47 zo 188 pacientov (25%). Neoadjuvantná rádiochemoterapia zdvojnásobila strednú dobu prežitia pacientov z 24.0 na 48.6 mesiacov. V spinocelulárny karcinóm, dokonca sa zvýšil z 21.1 na 81.6 mesiaca a pri adenokarcinóme z 27.1 na 43.2 mesiaca.