Rakovina pažeráka: Komplikácie

Nasledujú hlavné choroby alebo komplikácie, ku ktorým môže prispieť rakovina pažeráka (rakovina pažeráka):

Dýchací systém (J00 - J99)

  • Zápal pľúc (zápal pľúc)
  • Fistuly medzi dýchacím a tráviacim traktom

Novotvary - nádorové ochorenia (C00-D48).

Skoré metastázy v dôsledku nedostatku serózneho povlaku vnútrohrudného pažeráka:

  • Infiltrácia susedných štruktúr
  • lymfa uzliny - vrátane mediastinálnej lymfadenopatie (zväčšenie lymfatických uzlín v mediastíne (stredné kričal)).
  • Pečeň
  • pľúca
  • Ostatky