Eozinofilná granulomatóza s polyangiitídou: príčiny

Patogenéza (vývoj choroby)

Etiológia (príčiny) eozinofilná granulomatóza s polyangiitídou (EGPA), predtým Churgov-Straussov syndróm (CSS), nie je známy. Genetické faktory, systém komplementu, odpoveď B- a T-buniek, zapojenie cytokínov a endotelové zmeny sa považujú za dôležité z hľadiska patogenézy. Infekčné spúšťače sú tiež diskutované ako spúšťače. Neutrofily, B bunky a ANCA (cytoplazmatický antineutrofil protilátky) sú v čele patogenézy spojenej s ANCA vaskulitídy.

Etiológia (príčiny)

Príčiny spojené s chorobami

Lieky

  • O Montelukaste sa hovorí ako o spúšťacom činidle