Endokarditída: diagnostika a komplikácie

Aj keď zápalový proces na srdce ventily nie sú priamo viditeľné lekárom, existujú niektoré nástroje na uľahčenie diagnostiky endokarditída, Preto história medicíny je pre lekára dôležité, zvlášť predchádzajúce angína alebo kĺb zápal a ďalšie sťažnosti. Počas fyzické vyšetrenie, osobitnú pozornosť venuje krvácaniu do koža a sliznicea pri počúvaní srdce šelesty.

Endokarditída: diagnostika srdcovým ultrazvukom.

srdcové ultrazvuk sa môže prejaviť závažnejšie zápal, nahromadenie a zmeny v srdce ventily. EKG ukazuje, či je srdcový sval ovplyvnený aj zápal (myokarditída). ak endokarditída je podozrivý, krv Ak je to možné, kultúry sa odoberajú niekoľkokrát, aby sa identifikoval pôvodný zárodok. Toto je najlepší spôsob, ako nájsť vhodný prostriedok antibiotikum alebo protiplesňové činidlo.

Komplikácie a priebeh

Najzávažnejšia komplikácia akútnej bakteriálnej endokarditída je život ohrozujúca všeobecná infekcia celého organizmu (sepsa), ktorý opakovane rozdúchava zápalový „tlejúci oheň“ v endokardu a môže viesť do smrti. Okrem toho sa jednotlivé častice zápalových usadenín môžu oddeliť od srdcové chlopne, zadajte mozog s krvným obehom, upchať dôležité plavidlá tam a tým spôsobiť a mŕtvica.

Ak akútna fáza prežije, môže sa vyvinúť neopraviteľné poškodenie srdcových chlopní - najmä v prípade chronickej rekurentnej endokarditídy - ktorá z dlhodobého hľadiska oslabuje srdcový sval, zhoršuje kardiovaskulárne funkcie a môže tiež poškodiť pľúca.

Nakoniec môže dôjsť k pokročilému defektu mitrálnej a aortálnej chlopne, ktoré sú najčastejšie postihnuté endokarditídou viesť na zlyhanie srdca; navyše riziko určitej srdcová arytmia, fibrilácia predsiení, sa zvyšuje. Tento nepravidelný, chaotický vnútorný rytmus predsiene podporuje tvorbu krv zrazeniny, ktoré zasa môžu cestovať k mozog a spúšťať ťahy.

Dlhodobé účinky endokarditídy

Dlhodobé účinky endokarditídy závisia vo veľkej miere od včasnej diagnostiky a účinnej liečby - najmä preto, že endokarditicky poškodená srdcová chlopňa je obzvlášť náchylná na opakovanú kolonizáciu patogénmi kvôli zvýšenému mechanickému poškodeniu. stres.

Ak je reumatická endokarditída liečená včas, môže dôjsť k akútnemu poškodeniu srdcové chlopne a chronickému sekundárnemu poškodeniu spôsobenému opakujúcimi sa zápalovými procesmi sa dá vo veľkej miere zabrániť. Pri akútnom priebehu bakteriálnej endokarditídy je potrebné počítať s úmrtiami na 30 až 40 percentách, a to aj vo veku modernej medicíny.