Encefalitída: Spúšťače, symptómy, terapia

Stručný prehľad

 • Čo je encefalitída? Zápal mozgu. Ak sú zapálené aj mozgové blany, lekári tomu hovoria meningoencefalitída.
 • Príčiny: Väčšinou vírusy (napr. herpes vírusy, vírusy TBE), menej často baktérie, plesne, parazity alebo autoimunitné ochorenie.
 • Diagnostika: Spočiatku na základe dotazovania, fyzikálneho vyšetrenia, magnetickej rezonancie (MRI), počítačovej tomografie (CT), elektroencefalografie (EEG). Po rozbore krvi a mozgovomiechového moku je možné jednoznačne určiť patogény.
 • Liečba: V závislosti od spúšťača, napr. v prípade vírusovej encefalitídy, vírusové lieky (virustatiká) prostredníctvom infúzie; dodatočná symptomatická liečba (antipyretiká a lieky proti bolesti).

Encefalitída: popis

Encefalitída je lekársky termín pre zápal mozgu. To je zvyčajne spôsobené vírusmi. Encefalitídu však môžu spôsobiť aj iné patogény, ako sú baktérie, plesne alebo parazity. V zriedkavých prípadoch vlastný obranný systém pacienta napadne zdravé mozgové tkanivo (autoimunitná reakcia).

Vo väčšine prípadov je zápal akútny, to znamená, že ochorenie rýchlo prepukne a rýchlo postupuje. Existujú však aj chronické zápaly mozgu, ako je subakútna sklerotizujúca panencefalitída (SSPE) a progresívna rubeolová panencefalitída (PRP). Vyskytujú sa prakticky len u detí a dospievajúcich a nie sú liečiteľné. Autoimunitná encefalitída sa tiež zvyčajne rozvíja pomalšie ako akútne prípady.

Encefalitída: príznaky

Pacienti majú často na začiatku všeobecné príznaky ochorenia podobné chrípke, ako je horúčka, bolesť hlavy, únava, bolesti svalov a nevoľnosť. Následne sa vyvinú špecifické príznaky encefalitídy. Symptómy zahŕňajú:

 • Porucha vedomia (napr. strata vedomia alebo zmätenosť).
 • Náhle zhoršenie koncentrácie a pamäti.
 • Zvracanie
 • Neurologické deficity (napr. poruchy reči, jazyka, čuchu a/alebo chuti, obmedzenie pohybu očí, ochrnutie jednotlivých končatín)
 • Záchvaty
 • Ak sú zapálené aj meningy (meningoencefalitída): bolestivé stuhnutie krku a/alebo chrbta (meningizmus)

V prípade varovných príznakov, ako je náhla vysoká horúčka s nevoľnosťou, bolesťou hlavy a poruchami vedomia, sa okamžite odvezte do nemocnice!

Encefalitída: Príčiny a rizikové faktory.

Encefalitída je zvyčajne spôsobená vírusmi. Často vírusy najprv infikujú inú časť tela a spustia ochorenie, ako je rubeola, osýpky, mumps alebo trojdňová horúčka. Neskôr sa vírusy dostanú do mozgu.

V Nemecku sa encefalitída vyskytuje najmä v dôsledku nasledujúcich vírusov:

 • Vírusy herpes simplex
 • Vírusy varicella zoster
 • Ebstein-Barrovej vírusy
 • Vírusy osýpok
 • Vírusy mumpsu
 • Vírusy rubeoly
 • enterovírusy
 • Vírusy TBE (ranná letná meningová encefalitída).

Na celom svete existujú ďalšie vírusy, ktoré sú možnými pôvodcami encefalitídy:

 • Lyssavírusy (besnota)
 • Vírusy západného Nílu
 • Arbovírusy (japonská encefalitída)
 • Vírusy Zika
 • Vírusy Ebola

Encefalitída - infekcia

Možné sú však aj iné cesty prenosu: vírusy TBE (pôvodca rannej letnej meningoencefalitídy) sa na človeka prenášajú uhryznutím kliešťom. Uhryznutie zvieratami (napríklad od netopierov) môže ľudí nakaziť lyssavírusmi, ktoré spôsobujú besnotu. V (sub)tropických oblastiach komáre často prispievajú k šíreniu vírusov spôsobujúcich encefalitídu. Je tiež možná infekcia infikovanou krvou.

Iné príčiny encefalitídy

 • Baktérie (napríklad patogény syfilisu, tuberkulózy alebo lymskej boreliózy)
 • Parazity (napríklad červy alebo patogény toxoplazmózy)
 • huby
 • autoimunitné ochorenia (napríklad skleróza multiplex)

Baktérie sa dostávajú do mozgu buď krvou (napr. v prípade predchádzajúceho zápalu v hlave), cez kožu (napr. kožným furunkulom na hlave), alebo priamo (napr. pri operácii na hlave). hlava).

Špeciálny prípad: európska spavá choroba (encefalitis lethargica)

Zápal mozgu, ktorého príčina je v súčasnosti stále nejasná, je takzvaná európska spavá choroba (encefalitis lethargica). Vyskytovalo sa najmä v rokoch 1917 až 1927 na celom svete. Postihnuté osoby sú veľmi ospalé a trpia pohybovými poruchami podobnými Parkinsonovej chorobe.

Poznámka: Ochorenie by sa nemalo zamieňať s africkou spavou chorobou (tryponozomiázou). Spôsobujú ho parazity, ktoré sa do tela dostávajú uhryznutím muchy tse-tse. Encefalitída je však typická aj pre druhé štádium ochorenia.

Rizikové faktory pre encefalitídu

Encefalitída: vyšetrenia a diagnostika

Na diagnostiku encefalitídy sa lekár pýta na symptómy a anamnézu pacienta. Pri tom sa pýta pacienta aj jeho príbuzných (externá anamnéza). Je to nevyhnutné, pretože osoby s encefalitídou majú len obmedzenú schopnosť myslieť, vnímať a komunikovať. Okrem iného sa lekár pýta na typické ťažkosti, ako sú bolesti hlavy a vysoká horúčka. Okrem toho kladie ďalšie otázky, ako napríklad:

 • Mali ste nedávno vírusovú infekciu?
 • Poštípal vás hmyz?
 • Boli ste na dovolenkovom výlete?
 • Boli ste v kontakte s ľuďmi s encefalitídou?

Vyšetrenia krvi a cerebrospinálnej tekutiny

Ak má lekár podozrenie na encefalitídu, odoberie pacientovi krv a cerebrospinálny mok (CSF). Cerebrospinálny mok preteká mozgom a miechou a môže obsahovať niektoré z patogénov. Lekár odoberie vzorku tejto tekutiny pomocou lumbálnej punkcie. Ide o vpichnutie ihly do miechového kanála pacienta na úrovni bedrovej chrbtice.

Imaging

Lekár tiež vykonáva vyšetrenie hlavy magnetickou rezonanciou (MRI), aby vylúčil iné ochorenia mozgu, ako je krvácanie do mozgu alebo mozgový absces. Niekedy robí aj vyšetrenie počítačovou tomografiou (CT). To však zvyčajne vykazuje len viditeľné zmeny s progresiou ochorenia.

Okrem toho lekár vykonáva elektroencefalografiu (EEG). To mu umožňuje v počiatočnom štádiu určiť, či a ako zápal ovplyvňuje funkciu mozgu. Vo výnimočných prípadoch určí pôvodcu ochorenia aj prostredníctvom EEG.

Encefalitída: liečba

Liečba infekčnej encefalitídy

Ak nie je možné v ranom štádiu vylúčiť zápal spôsobený baktériami, lekár navyše podáva rôzne antibiotiká (lieky proti baktériám) – aj priamo do žily. Až po jasnom zistení príčiny zápalu mozgu lekár vysadí nevhodné prostriedky a ak je to možné, podáva lieky, ktoré sú cielene zamerané na patogén.

Liečba autoimunitnej encefalitídy

V niektorých prípadoch táto liečba nestačí proti autoimunitnej encefalitíde. Lekári potom podávajú ďalšie lieky, ktoré spomaľujú imunitný systém, ako je rituximab alebo cyklofosfamid. Ak rakovina spustí autoimunitné reakcie, môže pomôcť aj príslušná liečba rakoviny.

Symptomatická liečba encefalitídy

Encefalitída: priebeh ochorenia a prognóza

Šance na zotavenie z encefalitídy závisia od závažnosti ochorenia, patogénu, ktorý ho spôsobil, a od toho, ako rýchlo sa liečba začne. Varovné príznaky, ako je náhla vysoká horúčka s nevoľnosťou, bolesťou hlavy a poruchami vedomia, je dôležité brať vážne a nechať si ich ihneď v nemocnici objasniť.

Obzvlášť problematické sú aj mikróby, ktoré sa v Európe vyskytujú len zriedka. Patria sem patogény besnoty, japonská encefalitída a západonílska choroba. Neexistuje proti nim žiadna špecifická liečba. Sú častejšie smrteľné (besnota takmer vždy) alebo spôsobujú trvalé poškodenie mozgu.

Pri základnom autoimunitnom ochorení je prognóza encefalitídy prevažne dobrá.

Komplikácie

Encefalitída sa môže skomplikovať, ak napríklad pretrváva záchvat (status epilepticus) alebo sa rozvinie opuch mozgu (edém mozgu). Tieto komplikácie sú potenciálne život ohrozujúce.

Encefalitída: Prevencia

To zahŕňa očkovanie proti TBE pre obyvateľov oblastí, kde sú vírusy TBE často prenášané kliešťami (oblasti TBE). Pre cestujúcich do juhovýchodnej Ázie je tiež vhodné dať sa zaočkovať proti japonskej encefalitíde, ak tam plánujú zostať dlhší čas alebo cestovať do vidieckych oblastí.