Lakť: funkcia, anatómia a choroby

Čo je to lakeť?

Lakť je zložený kĺb zahŕňajúci tri kosti – humerus (horná kosť ramena) a rádius (radius) a lakťovú kosť (ulna). Presnejšie, sú to tri čiastkové kĺby so spoločnou kĺbovou dutinou a jedným kĺbovým puzdrom, ktoré tvoria funkčný celok:

  • Articulatio humeroulnaris (kĺbové spojenie medzi humerus a ulna)
  • Articulatio humeroradialis (kĺbové spojenie medzi humerus a rádius)
  • Articulatio radioulnaris proximalis (kĺbové spojenie medzi ulnou a rádiusom)

Lakťový kĺb je držaný kolaterálnymi väzmi na vnútornej a vonkajšej strane.

Najdôležitejšie nervy a cievy prebiehajú pozdĺž flexorovej strany kĺbu – pri odbere krvi lekár napichne žilu v ohybe lakťa.

Akú funkciu má lakeť?

Lakť umožňuje flexiu a extenziu predlaktia proti nadlaktiu. Ďalej môže byť ruka otáčaním kĺbu otočená smerom von (dlaňou nahor) alebo dovnútra (dlaňou nadol). V prvom pohybe (supinácia) sú kosti rádiusu a lakťovej kosti navzájom paralelné; v druhom pohybe (pronácii) sú prekrížené. Kĺbový kĺb medzi humerus a ulna interaguje s ďalšími dvoma kĺbmi, aby umožnil pohyb kolesa – rotáciu predlaktia proti ramennej kosti.

V lakťovom kĺbe sa ohýba aj ohýbač paže (brachialis), ktorý leží pod bicepsom.

Brachioradialisový sval je dôležitým ohýbačom rúk, ktorý sa používa najmä pri zdvíhaní a prenášaní ťažkých bremien.

Extenzor ramena (triceps brachii) je jediný extenzorový sval na lakti. Keďže tri flexorové svaly majú v pokoji silnejší tonus ako extenzorový sval, predlaktie je vždy v mierne flektovanej polohe, keď ho necháme voľne visieť.

Kde sa nachádza lakeť?

Lakť je kĺbové spojenie medzi kosťou nadlaktia a dvoma kosťami predlaktia.

Aké problémy môže spôsobiť lakeť?

Zlomenina lakťa sa zvyčajne vyskytuje, keď osoba spadne na natiahnutú ruku. Línia zlomeniny môže byť v rôznych bodoch v oblasti kĺbu, t.j. termín zlomenina lakťa zahŕňa všetky zlomeniny hornej časti paže, lakťovej kosti alebo polomeru v blízkosti lakťového kĺbu. Patrí sem napríklad zlomenina olekranonu (zlomenina konca lakťovej kosti na lakťovej strane).

Vykĺbiť sa môže aj lakťový kĺb. Táto dislokácia sa zvyčajne vyskytuje v humeroulnárnom kĺbe, t.j. čiastočnom kĺbe medzi humerus a ulna. Príčinou býva pád na vystretú alebo mierne pokrčenú ruku.

Bursa blízko kĺbu sa môže bolestivo zapáliť (bursitis olecrani). Niekedy sú príčinou baktérie. V iných prípadoch ide o abakteriálny zápal, aký sa môže vyskytnúť v súvislosti s reumatoidnou artritídou alebo dnou. Spúšťačom abakteriálnej burzitídy môže byť aj chronický tlak v dôsledku častého opierania sa o lakeť („študentský lakeť“).