Darovanie vajíčok: Ako to funguje

Čo je darovanie vajíčok?

Pri darovaní vajíčok sa darcovi odoberú zrelé vaječné bunky. Tie sa potom použijú na umelú insemináciu: vajíčka sa umelo oplodnia spermiami zamýšľaného otca a potom sa implantujú príjemcovi, ktorý donosí dieťa do pôrodu a chce ho vychovať. Postup je spojený s rizikami pre obe strany, a preto je v Nemecku okrem iného zakázaný.

V zásade existujú dva spôsoby, ako získať vaječné bunky na darovanie vajíčok:

1. zdieľanie vajíčok a darovanie embryí

Žena, ktorá sama podstúpila oplodnenie in vitro (IVF), daruje svoje prebytočné vajíčka, ak ich už sama nepotrebuje („zdieľanie vajíčok“). V zásade je možné uvoľniť aj vajíčka, ktoré už boli oplodnené; toto je známe ako darovanie embryí. To dáva zmysel napríklad vtedy, ak zamýšľaný otec neprodukuje plodné spermie.

2. dobrovoľné darcovstvo

Žena dobrovoľne podstupuje hormonálnu terapiu na stimuláciu produkcie a dozrievania vajíčok a následne daruje vajíčka, ktoré sa následne odoberú. Tieto slúžia výlučne na to, aby umožnili inej žene otehotnieť.

Kedy má darovanie vajíčok zmysel?

  • ste sa stali neplodnými v dôsledku lekárskej liečby (napr. chemoterapie)
  • vstúpili do menopauzy skoro (pred 40. rokom života – predčasná menopauza)
  • by chcela mať deti v pokročilom veku po menopauze
  • majú genetické choroby
  • majú ťažkú ​​endometriózu
  • majú za sebou niekoľko neúspešných pokusov o umelé oplodnenie vlastnými vajíčkami

Požiadavky na darovanie vajíčok

Žena, ktorá chce darovať vajíčka, by mala byť čo najmladšia a podstúpiť lekársku prehliadku na infekčné choroby. Je to preto, aby sa vylúčil možný prenos chorôb ako HIV či hepatitída. Okrem toho by mala byť celkovo v dobrom zdravotnom stave a – samozrejme – plodná.

Žena, ktorá chce mať deti, musí mať ako príjemca darovaného vajíčka zdravú a fungujúcu maternicu, aby bola implantácia vajíčok úspešná.

Postup darovania vajíčok

V ďalšom priebehu darovania vajíčok sa zrelé vajíčka odoberú punkciou a oplodnia sa v skúmavke spermiami zamýšľaného otca. Ak to funguje, oplodnené vajíčka (zygoty) sú zmrazené. Potom sa pripraví maternica príjemkyne. To sa vykonáva pomocou špeciálnej hormonálnej terapie, ktorá stimuluje tvorbu a prietok krvi v maternicovej sliznici. Keď je maternica príjemcu pripravená, implantuje sa jedna alebo viac (rozmrazených) zygot.

O tom, koľko oplodnených vajíčok sa použije, rozhodne lekár po konzultácii s budúcimi rodičmi. Do úvahy berie aj lekársky nález a vek rodičky. Vo väčšine prípadov sa na darovanie vajíčok používajú dve zygoty.

Ak bola implantácia oplodneného vajíčka úspešná – teda ak príjemkyňa otehotnela – graviditu ako obvykle sleduje gynekológ.

Riziká darcovstva vajíčok

Hormonálna liečba, ktorú musí darca podstúpiť, môže byť psychicky aj fyzicky zaťažujúca. Samotný odber vajíčok je chirurgický zákrok so súvisiacimi rizikami, ako je potrebná anestézia.

Netreba podceňovať ani emocionálnu záťaž. Mnohé ženy, ktoré dostali darované vajíčka, to nepovedia svojim príbuzným a priateľom – zo strachu, že sa stretnú s nepochopením. O tom, ako k otehotneniu došlo, by však ošetrujúci gynekológ mal byť informovaný najneskôr pri následnej podpore tehotenstva v Nemecku. Je to preto, že tehotné ženy po darovaní vajíčok sú v Nemecku klasifikované ako vysokorizikové pacientky:

Skúsenosti ukazujú, že riziko niektorých foriem vysokého krvného tlaku (hypertenzná tehotenská choroba) je u tehotnej ženy výrazne zvýšené. Odborníci preto odporúčajú dôsledné sledovanie nastávajúcej mamičky.

Právny stav darovania vajíčok

Mnohé krajiny Európskej únie v posledných rokoch legalizovali darcovstvo vajíčok, ktoré vykonávajú lekári. Nemecko to však nepovoľuje a ani nepovoľuje darcovstvo embryí. Toto je upravené v zákone o ochrane embryí z roku 1990, ktorý má zabrániť náhradnému materstvu a komerčnému zneužívaniu. Je to preto, že žena, ktorá daruje vajíčka, podstupuje zdravotné riziká – na rozdiel od mužov, ktorí darujú svoje spermie, čo zákon neupravuje.

Kvôli zákazu darcovstva vajíčok v Nemecku veľa párov, ktoré chcú mať deti, cestuje do iných krajín v EÚ alebo po celom svete, kde je darovanie vajíčok legálne. Obľúbené kliniky sa nachádzajú v Českej republike, Španielsku, Poľsku, Rusku a USA.

Po úspešnom darovaní vajíčok v zahraničí nemôže byť žena v Nemecku trestne stíhaná. Tehotná žena bude po zákroku naďalej dostávať bežnú lekársku starostlivosť v Nemecku. V Nemecku zákonné materstvo preberá žena, ktorá dieťa porodila.

Pri darovaní vajíčok do zahraničia treba pamätať na niečo iné: v závislosti od krajiny nemusia byť deti neskôr schopné vystopovať svoje genetické korene. Príspevok je totiž často anonymný.

Darovanie vajíčok: Vyhliadky na úspech

Darcovia vajíčok sú väčšinou mladé – dobrý predpoklad pre úspešné oplodnenie a vývoj plodu. Dôležitú úlohu však zohráva aj stav a vek príjemcu. V priemere je štatistická pravdepodobnosť, že postup darovania vajíčok bude úspešný, 30 až 45 percent.