Dysfónia: definícia, liečba

Stručný prehľad

 • Popis: Porucha tvorby hlasu z organických alebo funkčných príčin; v extrémnych prípadoch úplná strata hlasu (bezhlas).
 • Príčiny: napr. zápaly, úrazy, obrny, nádory na hlasivkách alebo hrtane, preťaženie hlasu, nesprávna technika reči, psychické dôvody, lieky, hormonálne zmeny
 • Diagnóza: anamnéza; fyzikálne vyšetrenie, laryngoskopia, v prípade potreby ďalšie vyšetrenia (napríklad ultrazvuk).
 • Liečba: Podľa príčiny – liečba fyzických príčin, hlasová terapia.
 • Prevencia: Proti preťaženiu okrem iného rozcvičovacie cvičenia hlasového aparátu; prestávky na odpočinok; hlasové cvičenia.

Čo je dysfónia?

Dysfónia nie je choroba sama o sebe, ale symptóm s rôznymi príčinami. Niekedy ide o fyzické choroby (organické príčiny). V iných prípadoch sú príčinou dysfónie poruchy funkcie hrtana (funkčné príčiny).

Aby sme pochopili, ako môže byť hlasová produkcia narušená, pomáha vedieť, ako a kde hlas vzniká.

Ako sa vyvíja hlas

 1. Pľúca produkujú prúd vzduchu (fonačný prúd) potrebný na produkciu zvuku.
 2. Hrtan so svojimi svalmi, chrupavkami a najmä hlasivkami („hlasivky“) vydáva primárny zvuk.
 3. Hltan, ústa a nosová dutina (tzv. embouchure tube) modulujú primárny zvuk a vytvárajú zvuky reči.

V zásade môžu poruchy na všetkých troch úrovniach spôsobiť dysfóniu.

Dysfónia: Príčiny a možné poruchy

Okrem toho existuje „normálna“ forma dysfónie (napríklad počas puberty alebo staroby). Okrem toho môže byť porucha tvorby hlasu vedľajším účinkom liekov.

Organická porucha hlasu (organická dysfónia)

Pre „normálnu“ produkciu hlasu musia hlasivky („hlasivky“) v hrtane voľne vibrovať. Rôzne fyzické poruchy môžu brániť tejto voľnej vibrácii – výsledkom je dysfónia.

Preťaženie hlasu: U ľudí, ktorí z profesionálnych dôvodov veľa hovoria alebo spievajú, sa často objavia príznaky preťaženia hlasiviek. Dôsledkom trvalého namáhania hlasiviek sú takzvané spevácke uzlíky (granulóm hlasiviek z preťaženia, kontaktný granulóm).

Hlavným znakom tejto poruchy hlasu je chrapot. Keďže v dávnych dobách boli medzi postihnutými často aj kazatelia, táto forma poruchy tvorby hlasu nesie v staršej literatúre aj názov „Dysphonia clericorum“.

Dysfónia sa môže vyskytnúť aj vtedy, ak kyslá žalúdočná šťava často prúdi späť do priedušnice a poškodzuje sliznicu hrtana a hltana (laryngitis gastrica).

Poranenia hrtana: Takéto zranenia, ako sú tie spôsobené intubáciou, nehodami alebo chirurgickým zákrokom, často spúšťajú dysfóniu.

Ak je ochrnutá len jedna z dvoch hlasiviek (jednostranné ochrnutie), postihnutý môže väčšinou ešte rozprávať takmer normálne. Ak sú naopak postihnuté obe hlasivky (obojstranné ochrnutie), dochádza k dýchavičnosti a k ​​najťažšej forme dysfónie – úplná nehlučnosť (afónia).

Spazmodická dysfónia (rečový kŕč, laryngeálny kŕč, laryngeálna dystónia): V tomto prípade je porucha hlasu výsledkom mimovoľných, dlhotrvajúcich kŕčov svalov v hrtane. Ide o neurologickú poruchu, ktorá patrí medzi dystónie (poruchy hybnosti).

Medzi ďalšie nezhubné nádory patria papilómy, cysty (dutiny vyplnené tekutinou) a polypy (slizničné výrastky), ktoré sa nachádzajú priamo na hlasivkách alebo v nich. Ako mechanické prekážky bránia voľnému chveniu a správnemu uzatváraniu hlasiviek – postihnutí trpia dysfóniou.

Reinkeho edém postihuje najmä ženy vo veku 40 až 60 rokov. Hlas znie drsne a chrapľavo. V extrémnych prípadoch dysfónia vedie k úplnej strate hlasu (afónii).

Rakovina hrtana (karcinóm hrtana): Malígny nádor hrtana je menej často príčinou dysfónie. Jeho hlavnými príznakmi sú dlhotrvajúci chrapot a možno aj dýchavičnosť.

Vrodené vývojové chyby hlasiviek alebo hrtana: Aj tie sú možnou príčinou poruchy tvorby hlasu. Spravidla sú viditeľné už v detstve.

Ak dysfónia pretrváva dlhší čas, je to v každom prípade alarm. Potom si nechajte príčinu objasniť u lekára!

Funkčná porucha hlasu (funkčná dysfónia)

Postihnutí hlásia pretrvávajúci chrapot, zvyšujúcu sa hlasivú únavu a niekedy pocit tlaku alebo pálenia v oblasti hrdla. Organický nález pri laryngoskopii je však takmer nenápadný.

Pri funkčnej dysfónii lekári rozlišujú hyperfunkčný a hypofunkčný variant. Veľmi často sa však nachádzajú aj zmiešané formy.

Priľahlé svalové skupiny v oblasti tváre, krku a hrdla sú tiež často napäté.

Hyperfunkčná dysfónia sa zvyčajne prejavuje u ľudí, ktorí permanentne nadmerne používajú svoj hlas.

Bývajú to spôsobené stavmi choroby alebo vyčerpania s celkovým oslabením výkonnosti organizmu. Psychický stres, ako je úzkosť alebo smútok, môže tiež viesť k hypofunkčnej dysfónii.

Habituálna, ponogénna a psychogénna dysfónia.

Funkčné poruchy hlasu možno popísať aj konkrétnejšie v závislosti od ich príčiny. Zvyková dysfónia je teda prítomná vtedy, keď sú príčinou poruchy tvorby hlasu hlas poškodzujúce rečové návyky – napríklad častý krik, nesprávna technika pri speve, neustály tlačený alebo príliš prízvukovaný prejav.

U niektorých ľudí sa psychické alebo psychosomatické príčiny prejavujú hypofunkčnou dysfóniou (šepkanie, dýchanie, bezmocný hlas). Toto sa označuje ako psychogénna dysfónia.

Iná dysfónia

Okrem toho niektoré lieky spôsobujú dysfóniu ako nežiaduci vedľajší účinok. Patria sem napríklad neuroleptiká (antipsychotiká, psychofarmaká) a niektoré spreje na astmu.

Dysfónia: Kedy navštíviť lekára?

Tiež, ak si všimnete, že váš hlas znie stlačený, vŕzgavý alebo dýchavičný, alebo ak pociťujete bolesť pri rozprávaní, mali by ste vyhľadať lekársku pomoc.

Špecialisti na poruchy hlasu sú špecialisti na foniatriu. V prípade dysfónie sú možnými kontaktnými osobami aj špecialisti z ušného, ​​nosného a krčného lekárstva (ORL) a všeobecného lekárstva.

Dysfónia: vyšetrenia a diagnostika

História medicíny

Ak chcete získať vašu anamnézu, lekár vám položí otázky, ako napríklad:

 • Ako dlho máte túto poruchu hlasu?
 • Namáhali ste svoj hlas pred prepuknutím dysfónie veľmi?
 • Máte nejaké známe respiračné alebo pľúcne ochorenia?
 • Absolvovali ste operáciu, napríklad v oblasti hrudníka alebo krku, krátko pred prepuknutím poruchy hlasu?
 • Fajčíš? Ak áno, koľko a na ako dlho?
 • Piješ alkohol? Ak áno, koľko?
 • Všimli ste si nejaké stvrdnutie, opuch alebo pocit tlaku v oblasti krku?
 • Aké lieky momentálne užívate?

Fyzikálne vyšetrenie

Niekoľko vyšetrení pomáha zdravotníkom objasniť dysfóniu.

 • počúvanie pomocou stetoskopu (auskultácia)
 • kontrola hrdla baterkou a stláčačom jazyka
 • palpácia hrtana a hrdla pri hľadaní možných opuchov alebo zatvrdnutí

Opakovanie zvukov alebo viet

Už pri anamnéze si lekár všíma, ako znie váš hlas – napríklad bezvládne, veľmi chrapľavo alebo natlačený. To často poskytuje vodítka k možným príčinám.

laryngoskopie

Laryngoskopia umožňuje detailný pohľad na hrtan. Lekár vám vyšetrí hrdlo pomocou zrkadla alebo špeciálnej kamery: to umožňuje priamy pohľad na hlasivky a hrtan.

Tento postup je veľmi nápomocný pri objasňovaní dysfónie. Hoci predstava, že sa vám tak hlboko pozrie na hrdlo, je pre mnohých ľudí desivá, vyšetrenie je neškodné.

Niekedy sú potrebné ďalšie vyšetrenia na určenie príčiny dysfónie. Väčšinou to býva napríklad vtedy, ak je porucha hlasu prítomná dlhší čas alebo je veľmi výrazná. Ak sa objavia ďalšie ťažkosti, ako je dýchavičnosť, vykašliavanie krvi alebo ťažkosti s prehĺtaním, často sú užitočné ďalšie vyšetrenia.

Takéto vyšetrenia môžu byť:

 • Ultrazvuk (sonografia) štítnej žľazy
 • Röntgen hrudníka (röntgen hrudníka)
 • Odber vzoriek tkaniva (biopsie) zo sliznice hrtana alebo priedušiek
 • Počítačová tomografia (CT) alebo magnetická rezonancia (MRI) krku, hrudníka alebo mozgu

Dysfónia: Liečba

Nasleduje príklad toho, ako sa liečia rôzne typy dysfónie:

Nádchu ako príčinu organickej dysfónie možno liečiť symptomaticky, napríklad pitím veľkého množstva tekutín (napr. čaju), vdychovaním a pokojom. Keď prechladnutie pominie, hlas sa zvyčajne rýchlo vráti.

V prípade laryngeálnej obrny (ochrnutie hlasiviek) lekári podľa možnosti liečia príčinu poškodenia nervov (napr. Parkinsonovu chorobu, ALS, mŕtvicu). Pri jednostrannom ochrnutí hlasiviek často pomáhajú hlasové cvičenia, pri ktorých sa špecificky trénuje druhá, neochrnutá hlasivka.

V prípade Reinkeho edému je obzvlášť dôležité, aby sa fajčiari v budúcnosti zdržali fajčenia. Ďalšie možné možnosti liečby zahŕňajú chirurgické odstránenie nahromadenej tekutiny a hlasovú terapiu.

Zhubné nádory v hrtane lekári zvyčajne chirurgicky odstránia. V mnohých prípadoch je však tvorba hlasu po operácii stále narušená.

Špeciálne zameranie hlasovej terapie je na dobrú techniku ​​dýchania, pretože tá je nevyhnutná pre efektívny rozvoj hlasu. Terapia je ukončená, keď postihnutý spoľahlivo využíva svoje novonaučené hlasové správanie v bežnom živote.

V prípade psychogénnej dysfónie sa zvyčajne odporúča psychoterapeutická liečba.

Dysfónia: Prevencia

Skúste tiež zapracovať na napätí tela. Hlas je totiž ovplyvnený celým držaním tela. Nápomocné sú napríklad uvoľňovacie a relaxačné cvičenia. Pre trvalé uvoľnenie svalstva je nevyhnutná súhra pravidelného pohybu a relaxácie.

Ďalšími opatreniami, ktoré môžu zabrániť dysfónii spôsobenej nadmerným zaťažením, sú doby odpočinku pre hlas a dobré zvlhčenie slizníc (napr. dostatočným príjmom tekutín a správnou klímou v miestnosti). To isté platí pre (do značnej miery) abstinencie od fajčenia a alkoholu.