Dysgramatizmus u detí – terapia

Rôzni odborníci majú rôzne prístupy k liečbe dysgramatizmu. Koncepcia liečby závisí individuálne aj od veku dieťaťa a typu a stupňa dysgramatizmu. Logopéd zvyčajne nechá dieťa robiť cvičenia na počúvanie pozornosti, rytmus a používanie správnych slov a viet. Využíva obrázkové príbehy a hranie rolí.

Ak je dysgramatizmus sprievodným javom rozsiahlejšieho vývinového oneskorenia, logopédi spolupracujú s lekármi, ergoterapeutmi, fyzioterapeutmi a/alebo psychológmi.

Popis | Príčiny | Symptómy | Diagnóza | Terapia | Prognóza