Rýchly test lieku: Aplikácia a spoľahlivosť

Čo je rýchly test na drogy?

Rýchly test na drogy slúži na jednoduché a rýchle zistenie liečiv, niektorých liekov alebo produktov ich rozkladu v moči, slinách alebo pote, na koži alebo na povrchu predmetov. Analýza dychových plynov na zistenie alkoholu môže byť tiež označovaná ako rýchly test na drogy.

Vo všeobecnosti sú rýchle liekové testy založené na takzvanom imunoteste. Poskytuje dôkaz o užívaní drog pomocou reakcie antigén-protilátka. Protilátky sú látky normálne tvorené telom, ktoré viažu cudzie látky (antigény) a tým ich zneškodňujú. V rýchlom teste na drogy – zjednodušene povedané – sa hľadané látky naviažu na umelo vyrobené, špecifické protilátky a vyvolajú farebnú reakciu viditeľnú voľným okom.

Kedy robíte rýchly test na drogy?

Rýchly test na drogy môže byť potrebný v rôznych situáciách na zistenie užitia látky. Okrem právnych aspektov to môže mať význam aj terapeuticky, napríklad keď môže byť nevyhnutné podanie antidota alebo intenzívna medikamentózna liečba (ventilácia, dialýza). Rýchly test na drogy sa vykonáva napríklad:

  • v prípadoch podozrenia na otravu a v neobjasnených lekárskych núdzových situáciách
  • sledovať priebeh liekovej terapie
  • objasniť otázku zavinenia napríklad pri dopravných nehodách
  • v rámci vyšetrovania v súdnom lekárstve

Čo sa robí pri rýchlom teste na drogy?

Do čerstvého moču sa ponorí testovací prúžok na moč alebo takzvaná multidrogová skríningová karta. Ak množstvo hľadanej látky presiahne hraničnú hodnotu, testovacie pole zmení farbu.

Aké sú riziká rýchleho testu na drogy?

Vykonanie rýchleho testu na drogy nepredstavuje ako vyšetrovacia metóda žiadne zdravotné riziká. V zriedkavých prípadoch môže byť rýchly test na drogy falošne pozitívny. Napríklad použitie legálnych produktov z konope (napríklad v šampónoch) môže viesť k pozitívnemu testu na utieranie drog. Jedenie makového koláča môže tiež spôsobiť zmenu farby v rýchlom teste na drogy. Európsky mak totiž obsahuje stopy látok podobných ópiu, aj keď v medicínsky irelevantnom množstve.

Na čo treba myslieť pri rýchlom teste na drogy?