Utopenie a formy utopenia

Čo sa deje počas utopenia?

Pri utopení sa preruší prívod kyslíka, takže človek sa nakoniec udusí. Utopenie je definované ako konečné udusenie:

V pľúcach topiaceho sa človeka už nemôžu byť červené krvinky (erytrocyty) zaťažené kyslíkom. Čím dlhšie je prívod kyslíka prerušený, tým viac buniek v tele odumrie, takže smrť nastáva už po niekoľkých minútach.

Blokáda dychu v dôsledku prirodzeného ochranného reflexu

Kŕč hlasiviek môže pretrvávať, napríklad ak je pacient v bezvedomí. Zvyčajne sa však vyrieši v priebehu niekoľkých sekúnd.

Primárne utopenie a sekundárne utopenie

V závislosti od dĺžky času do smrti utopenia sa rozlišuje primárne a sekundárne utopenie:

Primárne utopenie nastane, keď vdýchnutie tekutiny spôsobí nedostatok kyslíka, čo vedie k smrti do 24 hodín.

Navyše voda, ktorá prenikla do pľúc, môže zničiť jemné alveoly, ktoré sú zodpovedné za výmenu plynov v pľúcach, takže obete sa môžu udusiť ešte dlho po vyslobodení. V tomto prípade sekundárne utopenie vykazuje podobné príznaky ako primárne utopenie: dýchavičnosť a smrť buniek spôsobená nedostatkom kyslíka, čo vedie k smrti.

Mokré utopenie a suché utopenie

Vo veľkej väčšine úmrtí utopením je prítomné mokré utopenie: Po krátkom čase sa uvoľní kŕč hlasiviek, takže upchatie dýchania odpadne. Topiaci sa potom reflexívne pokúša polapiť dych – dokonca aj pod vodou, pričom vdýchne vodu do pľúc. Výsledný nedostatok kyslíka nakoniec vedie k smrti.

Tiché utopenie

Smrť utopením je tichá smrť. Iba vo filmoch alebo knihách sa topiace obete divoko bijú, kopú nohami a hlasno kričia o pomoc. Realita je iná: Keďže topiaci sa pre kŕč hlasiviek nemôže dýchať, nedokáže na seba upútať pozornosť ani krikom.

Blízko topenia

Topiaca sa obeť, ktorá je včas zachránená a tým zachránená pred smrťou, sa označuje ako blízko utopenia. V takýchto prípadoch sa odporúča zostať v nemocnici aspoň 24 hodín, aby sa spozorovali akékoľvek následné škody, ktoré môžu viesť k sekundárnemu utopeniu (pozri vyššie).

Diferenciácia: Vnútorné utopenie

Ako dlho trvá utopenie?

Ako dlho človek prežije bez kyslíka závisí od rôznych faktorov, napríklad:

  • Telesná hmotnosť a veľkosť: čím menej hmoty máte, tým menej kyslíka vaše telo potrebuje.
  • Fyzická zdatnosť: Trénovaní ľudia dokážu prežiť dlhšie bez kyslíka ako netrénovaní ľudia.

Ani ten najtrénovanejší potápač či súťažný športovec však bez kyslíka nevydrží oveľa dlhšie ako desať minút.

Utopenie: Prvá pomoc

Pri utopení sa počíta každá sekunda. Odborníci odporúčajú tieto opatrenia prvej pomoci:

  • V prvom rade informujte záchranné zložky na čísle 112.
  • Hoďte topiacej sa obeti predmet, ktorého sa bude držať (napríklad záchranný prostriedok alebo loptičku).
  • Ak sa zachraňujete: Pristúpte k topiacemu sa zozadu a chyťte ho pod pazuchy. Plávajte s ním na breh v polohe na chrbte. Pozor: Vždy počítajte s tým, že topiaci sa vás bude snažiť držať a tlačiť vás pod vodu!

O opatreniach prvej pomoci na zemi:

  • Skontrolujte, či postihnutý dýcha.
  • Ak postihnutý dýcha, uložte ho do stabilizovanej polohy (takto sa to robí u dospelých a takto sa to robí u detí).