Dvojité videnie, diplopia: test a diagnostika

Laboratórne parametre 2. rádu - v závislosti od výsledkov histórie, fyzické vyšetrenie a povinné laboratórne parametre - na diferenciálne diagnostické objasnenie.

  • Malý krvný obraz
  • Diferenciálny krvný obraz
  • Zápalové parametre - CRP (C-reaktívny proteín) alebo ESR (rýchlosť sedimentácie erytrocytov).
  • Stav moču (rýchly test na: pH, leukocyty, dusitany, bielkoviny, glukóza, krv), v prípade potreby sedimentujte.
  • Pôst glukóza (pôst krv glukóza), ak je to potrebné, orálny glukózový tolerančný test (oGTT).
  • Diagnostika CSF - ak roztrúsená skleróza (MS) je podozrenie.