Dvojité videnie, diplopia: príznaky, sťažnosti, príznaky

Nasledujúce príznaky a ťažkosti môžu naznačovať diplopiu (dvojité videnie):

  • Vnímanie dvoch obrázkov vedľa seba alebo nad sebou.

Výstražné značky (červené vlajky)

  • Anamnestické informácie:
    • Intoxikácia (otrava), ktorej výsledkom je hlava zranenie → neurologické monitoring požadovaný.
  • Akútna diplopia → zvyčajne závažné ochorenie (napr. Varovné príznaky mŕtvice /mŕtvica).
  • Bolesť hlavy - rozmýšľať o: prechodný ischemický záchvat (TIA; náhle obehové poruchy mozog, ktorá vedie k neurologickým poruchám, ktoré ustúpia do 24 hodín), apoplexia (mŕtvica), mozgový nádor.
  • Intermitentná diplopia (paroxyzmálna diplopia) → premýšľajte o: myopatii (svalové ochorenie; napr. myasthenia gravis (synonymá: myasthenia gravis pseudoparalytica; MG); zriedkavé neurologické autoimunitné ochorenie s charakteristickými príznakmi, ako je abnormálna záťažová bolesť a bezbolestná svalová slabosť, typické očné viečko slabosť výťahu, asymetria, okrem lokálnej aj časová variabilita (fluktuácia) v priebehu hodín, dní, resp. Týždne, zlepšenie po zotavení alebo odpočinku; klinicky možno rozlíšiť čisto očnú („oko týkajúce sa“), fakiofaryngeálnu („tvár (Facies) a hrdlo (hltan))“ a všeobecnú myasténiu; asi 10% prípadov sa už prejavilo v detstva) alebo roztrúsená skleróza (PANI).
  • Dvojité videnie vyskytujúce sa pri pohľade dole a dovnútra → myslite na: Ochrnutie trochleárneho nervu (IV lebečný nerv).