Dvojité videnie, Diplopia: diagnostické testy

povinný diagnostika zdravotníckych pomôcok.

  • Vyšetrenie štrbinovou lampou (mikroskop so štrbinovou lampou; sledovanie očnej gule pod príslušným osvetlením a veľkým zväčšením).
  • očné pozadie (vyšetrenie očného fundusu).
  • Testovanie zrakovej ostrosti (vyšetrenie zrakovej ostrosti).

Voliteľný diagnostika zdravotníckych pomôcok - v závislosti od výsledkov história medicíny, fyzické vyšetrenie, laboratórna diagnostika a povinné diagnostika zdravotníckych pomôcok - na objasnenie diferenciálnej diagnostiky.

  • elektromyografie (EMG; meranie elektrickej aktivity svalov) - na podozrenie na paralýzu očných svalov.
  • Tonometria (meranie vnútroočného tlaku)
  • Počítačová tomografia z lebka (kraniálne CT, kraniálne CT alebo cCT) - pre ďalšiu diagnostiku.
  • Magnetická rezonancia lebka (kraniálna MRI, kraniálna MRI alebo cMRI) - na ďalšiu diagnostiku.
  • angiografia (zastúpenie krv plavidlá kontrastným médiom v Röntgen vyšetrenie).
  • Sonografia štítnej žľazy (ultrazvukové vyšetrenie štítnej žľazy) - ako základné vyšetrenie na zistenie veľkosti a objemu štítnej žľazy a možných