Donepezil: Účinky, aplikácia, vedľajší účinok

Ako donepezil účinkuje

Donepezil je liek proti demencii. Najčastejšou formou demencie je Alzheimerova choroba. Pri tomto ochorení postupne odumierajú nervové bunky (neuróny) v mozgu. Vo väčšine prípadov už veľké množstvo neurónov odumrelo skôr, ako sa objavia prvé príznaky a ochorenie sa odhalí.

Na komunikáciu s inými neurónmi môže nervová bunka vylučovať mediátory (neurotransmitery). Tie prenášajú svoj signál dokovaním na špeciálnych dokovacích miestach (receptoroch) v membráne susedných nervových buniek.

Jedným z najdôležitejších nervových poslov podieľajúcich sa na pamäti, retencii a vybavovaní je acetylcholín. Podobne ako ostatné neurotransmitery pôsobí tak, že sa pripája k svojim receptorom v membráne iných nervových buniek. Acetylcholín sa potom štiepi enzýmom (acetylcholínesterázou) na acetát a cholín, ktoré už nepôsobia na receptory, čím sa signál ukončí. Tieto dva produkty štiepenia sa reabsorbujú do prvej nervovej bunky, spoja sa a potom sa môžu podľa potreby opäť uvoľniť.

Na zmiernenie príznakov Alzheimerovej choroby a zlepšenie výkonu pamäte sa donepezil používa ako selektívny inhibítor enzýmu acetylcholínesterázy. Inými slovami, inhibuje enzým, takže acetylcholín zostáva dlhšie na receptoroch downstream neurónov – jeho signál takpovediac zosilnie.

Napriek strate mozgových buniek môžu zostávajúce nervové bunky stále komunikovať s normálnou intenzitou, čo zlepšuje pamäť a schopnosť uchovať pacientov s Alzheimerovou chorobou. To umožňuje oddialiť čas, kedy pacient potrebuje starostlivosť.

Klinické štúdie používania donepezilu pri Alzheimerovej chorobe potvrdzujú stabilizáciu kognitívnej výkonnosti (ľudské funkcie súvisiace s vnímaním, učením, zapamätávaním, myslením a poznaním) počas obdobia najmenej šiestich mesiacov.

Absorpcia, degradácia a vylučovanie

Po požití vo forme tablety sa donepezil dostáva do krvi cez črevo a odtiaľ cez hematoencefalickú bariéru do centrálneho nervového systému. Tam uplatňuje svoj účinok.

Kedy sa používa donepezil?

Donepezil je schválený na symptomatickú liečbu miernej až stredne závažnej Alzheimerovej demencie.

Off-label sa používa aj ako paliatívny liek na ťažkú ​​Alzheimerovu demenciu.

Na udržanie účinku sa musí užívať nepretržite. Účinok je závislý od dávky, a preto je cielená najvyššia tolerovaná dávka.

Ako sa donepezil užíva

Aktívna zložka sa užíva vo forme soli (donepezil hydrochlorid), vo forme tabliet alebo rozpúšťajúcich tabliet (rozpustia sa v ústach za pár sekúnd). Liečba sa zvyčajne začína piatimi miligramami donepezilu raz denne.

Po mesiaci lekár posúdi, či je dávkovanie dostatočné alebo či je potrebné ho zvýšiť na desať miligramov donepezilu denne. Vyššie dávky sa neodporúčajú.

Terapia sa má podávať len vtedy, ak je pacient v ošetrovateľskom zariadení alebo má opatrovateľa, ktorý monitoruje, ako pacient užíva donepezil.

Aké sú vedľajšie účinky donepezilu?

Viac ako desať percent liečených sa sťažuje na hnačku, nevoľnosť a bolesti hlavy. Tieto vedľajšie účinky sa vyskytujú hlavne vtedy, keď sa dávka zvyšuje príliš rýchlo.

Medzi ďalšie časté vedľajšie účinky donepezilu patrí strata chuti do jedla, agresívne správanie, nepokoj, závraty, nespavosť, vracanie, poruchy trávenia, kožné vyrážky, svalové kŕče, inkontinencia a únava.

Jeden zo sto až tisíc pacientov môže mať ako vedľajšie účinky aj záchvaty, spomalený srdcový tep a gastrointestinálne krvácanie.

Čo treba zvážiť pri užívaní donepezilu?

Kontraindikácie

Donepezil sa nemá užívať v prípade známej precitlivenosti na liečivo.

Liekové interakcie

Keďže donepezil sa rozkladá najmä v pečeni dvoma rôznymi enzýmami (cytochróm P450 2D6 a 3A4), ktoré štiepia aj iné liečivá, ak sa tieto látky podávajú v kombinácii, môžu sa vyskytnúť interakcie.

Niektoré účinné látky spôsobujú, že sa v pečeni produkuje viac enzýmov, ktoré potom donepezil rýchlejšie rozkladajú. To znižuje jeho účinnosť. Spôsobujú to napríklad antikonvulzíva a lieky proti epilepsii (ako fenytoín, karbamazepín, oxkarbazepín), anestetikum fenobarbital a tiež niektoré potraviny (ako zázvor, cesnak, sladké drievko).

Pacienti s respiračnými ochoreniami, ako je astma alebo CHOCHP, majú užívať donepezil s opatrnosťou, pretože sa môže zvýšiť riziko akútnej exacerbácie.

Ak sa okrem donepezilu pravidelne užívajú aj nesteroidné protizápalové lieky (NSAID ako ASA, ibuprofén, diklofenak), môže sa zvýšiť riziko gastrointestinálneho krvácania.

Vekové obmedzenie

Použitie donepezilu sa neodporúča u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov. Podobne dospelí pacienti s ťažkou poruchou funkcie pečene nemajú užívať donepezil pre nedostatok skúseností.

Tehotenstvo a laktácia

Tehotné a dojčiace ženy nemajú užívať donepezil, pretože nie sú dostupné žiadne štúdie o jeho bezpečnosti alebo účinnosti.

Prijímať lieky s donepezilom

Ako dlho je donepezil známy?

Vývoj donepezilu sa začal v Japonsku v roku 1983. Účinná látka získala prvé schválenie v USA v roku 1996. Od roku 2010 sú na trhu generiká obsahujúce účinnú látku donepezil.