Dislokácia: liečba, príznaky

Stručný prehľad

 • Liečba: Prvá pomoc: znehybnenie, ochladenie, upokojenie postihnutého; lekár ručne vykĺbi kĺb, nasleduje RTG a znehybnenie obväzmi alebo dlahami, pri sprievodných poraneniach alebo zlyhaní vykĺbenia prípadne chirurgické opatrenia
 • Symptómy: Silná bolesť, uvoľnenie držania tela, nehybnosť postihnutej časti tela, mravčenie a necitlivosť v dôsledku poranenia nervov.
 • Diagnóza: lekár kontroluje polohu postihnutého kĺbu, prietok krvi, pohyblivosť a vnímanie podnetov, zobrazovacie postupy (ako je röntgen, ultrazvuk, počítačová tomografia), zriedkavo artroskopia kĺbu
 • Príčiny: Sila spôsobená pádom alebo nehodou, vrodená alebo získaná nestabilita kĺbu (v dôsledku uvoľnených väzov), chronické poškodenie alebo zápal kĺbu, malformácia (dysplázia) kĺbu, nestabilita v dôsledku opotrebovania súvisiaceho s vekom
 • Prognóza: komplikácia v dôsledku zlomeniny kosti (zlomenina dislokácie), zvyčajne úplné vyliečenie v prípade jednorazovej luxácie, pretrvávajúce ťažkosti možné v prípade obnovenej luxácie

Čo je to luxácia?

„Luxácia“ je lekársky termín pre dislokáciu. V tomto prípade z neho vyskočí kĺbová hlavica – kosť, ktorá bežne leží v jamke. Obidva kĺbové komponenty preto strácajú vzájomný kontakt.

K tomu dochádza hlavne v kĺboch, ktoré sú náchylnejšie na zranenie kvôli svojej polohe na tele alebo ich anatómii, ako je rameno, lakeť alebo (umelý) bok.

Dislokácia je možná aj na nasledujúcich miestach, napríklad:

 • Chodidlo (členok, prsty, kĺb Chopart alebo Lisfranc).
 • Temporomandibulárny kĺb
 • Zápästie (perilunate dislokácia)
 • Zuby (zmena polohy v vybraní pre koreň zuba v čeľustnej kosti)
 • Hrtan (hlavne v dôsledku dopravných nehôd)
 • Sternoklavikulárny kĺb (sternoklavikulárny kĺb)

Vo všeobecnosti sa to stáva obzvlášť ľahko pri veľmi pohyblivých kĺboch: normálne svaly a väzy stabilizujú kĺb. Ale ak sú tieto štruktúry poškodené alebo pretiahnuté, často stačí neopatrný, trhavý pohyb alebo pád – a dôjde k dislokácii.

Deti vo veku do siedmich rokov zriedka trpia dislokáciou. Je to preto, že ich kosti sú stále pružnejšie a lepšie sa poddajú, keď sa použije sila.

Aké typy dislokácií existujú?

Existujú rôzne typy dislokácií – v závislosti od toho, ktorý kĺb je dislokovaný a či sú kĺbové povrchy úplne alebo čiastočne dislokované. Niektoré príklady:

Vykĺbenie ramenného kĺbu

Ramenný kĺb je najpohyblivejším kĺbom u ľudí. Najčastejšie ju postihuje dislokácia všetkých kĺbov. O tom, ako poskytnúť prvú pomoc pri vykĺbení ramenného kĺbu, si môžete prečítať v článku Vykĺbenie ramena.

Vykĺbenie lakťa

Vykĺbený lakeť je druhým najčastejším typom vykĺbenia kĺbu a predstavuje asi 20 percent všetkých vykĺbení. Vyplýva to z pádu na vystretú ruku. Často je takáto dislokácia lakťa sprevádzaná ďalšími zraneniami, ako sú natrhnuté väzy, zlomeniny kostí alebo poranenia nervov. Viac sa o tom dočítate v článku Luxácia lakťa.

Patelárna luxácia

Luxácia prstov

Keď sa volejbalová alebo basketbalová lopta pri športe prudko odrazí o vystretý prst, kĺb prsta ľahko vykĺzne zo svojej normálnej polohy. S vykĺbeným prstom určite navštívte lekára! Prečo a ako správne poskytnúť prvú pomoc pri takomto zranení sa dočítate v článku Vykĺbenie prstov.

Subluxácia

Pri dislokácii sú konce kostí tvoriacich kĺb úplne posunuté. Ak naopak dôjde len k čiastočnému oddialeniu kĺbových plôch, ako napríklad v prípade tiel stavcov, dochádza k subluxácii. Ak sa táto špeciálna forma vyskytuje v lakťovom kĺbe, nazýva sa to Chassaignacova paralýza (subluxácia hlavy radia). Vyskytuje sa takmer výlučne u detí a vyskytuje sa, keď sa dieťa trhavo ťahá za ruku. Viac sa o tom dočítate v článku Subluxácia.

Čo robiť v prípade dislokácie?

Nikdy sa nepokúšajte nastaviť vykĺbený kĺb sami! Hrozí priškripnutie alebo natrhnutie nervov, ciev alebo väzov! Dislokáciu preto vždy nechajte na lekára.

Opatrenia prvej pomoci

 • Imobilizácia: Prvá vec, ktorú treba urobiť, je znehybniť vykĺbený kĺb zábalom alebo obväzom. Pri vykĺbení ruky je najlepšie požiadať postihnutého, aby ho nehybne držal. Okrem toho je niekedy užitočné stabilizovať rameno opatrným upnutím podložky medzi rameno a trup.
 • Ochladzovanie: Keď dôjde k dislokácii, postihnuté miesto zvyčajne rýchlo napuchne. Existuje aj silná bolesť. Opuch aj bolesť sa dajú zmierniť ochladzovaním. Na chladenie sú vhodné kocky ľadu zabalené v utierke alebo chladiacom obale. Nikdy neaplikujte ľad priamo na pokožku!

Lekárske ošetrenie

V prípade vykĺbenia bez sprievodných poranení lekár väčšinou vykĺbený kĺb redukuje ručne. To môže byť veľmi bolestivé. Preto sa pacientovi zvyčajne predtým podáva silný liek proti bolesti alebo krátke anestetikum. To má aj tú výhodu, že sa tým zníži svalové napätie. To uľahčuje opätovné vloženie kosti do objímky.

V niektorých prípadoch dislokácie je manuálne nastavenie neúspešné alebo dochádza k sprievodným zraneniam (napríklad poranenie nervov, ciev alebo svalov alebo zlomenina kosti). V takýchto prípadoch je potrebná chirurgická intervencia. Chirurgický zákrok sa často vykonáva aj pri dislokáciách u mladších, športovo aktívnych ľudí, aby sa znížilo riziko opätovného vykĺbenia. Chirurg pri operácii napne pretiahnutý kapsulárny alebo väzivový aparát a tým obnoví stabilitu kĺbu.

Aké sú príznaky dislokácie?

Traumatická dislokácia spôsobená vonkajšou silou je zvyčajne veľmi bolestivá. Preto pacient okamžite zaujme ochrannú polohu. Napríklad pri vykĺbenom ramene inštinktívne tlačí postihnutú ruku k trupu.

Pre vykĺbenie je tiež typické, že postihnutá časť tela sa môže náhle pohybovať len nepatrne alebo vôbec (ako napríklad prst pri vykĺbení prsta alebo rameno pri vykĺbení ramena).

Ak sú už väzy a svaly preťažené a dochádza k dislokácii opakovane, je táto takzvaná habituálna dislokácia často menej bolestivá ako traumatická.

Ako sa diagnostikuje?

Lekár najprv podá pacientovi lieky proti bolesti, aby bolo následné fyzikálne vyšetrenie znesiteľnejšie. Počas tohto vyšetrenia sa lekár podrobne pozrie na samotný postihnutý kĺb a jeho polohu. Taktiež kontroluje krvný obeh, pohyblivosť a vnímanie podnetov postihnutej časti tela.

Napríklad, ak je ruka vykĺbeného ramena alebo lakťového kĺbu bledá alebo dokonca modrastá, pravdepodobne došlo k poraneniu cievy. Ak pacient už nemôže správne pohybovať pažou alebo prstami alebo pociťuje brnenie v príslušných oblastiach, potom sú nervy s najväčšou pravdepodobnosťou zranené.

Ďalším krokom je röntgenové vyšetrenie vykĺbeného kĺbu. Lekár tak zistí, či je naozaj celá vykĺbená a či pri tom nedošlo aj k poraneniu kostí. Občas je už na snímke z ultrazvuku vidieť vykĺbenie (najmä u detí).

V zriedkavých prípadoch je potrebná endoskopia kĺbov (artroskopia) na dislokáciu.

Aké sú príčiny dislokácie?

V závislosti od toho, ako k dislokácii dochádza, lekári rozlišujú medzi nasledujúcimi dislokáciami:

Traumatická luxácia

Odborníci o tom hovoria, keď sa kĺb vykĺbi v dôsledku priamej alebo nepriamej sily (napríklad pri nehode alebo páde).

Zvyčajná luxácia

Obvyklá dislokácia je spôsobená vrodenou alebo získanou nestabilitou kĺbov (napríklad v dôsledku veľmi uvoľnených väzov). V tomto prípade často stačí minimálna záťaž a postihnutý kĺb je vykĺbený. Dislokácia bez akejkoľvek sily sa tiež nazýva spontánna dislokácia.

Patologická dislokácia

Vzniká napríklad v dôsledku chronického poškodenia kĺbov alebo zápalu kĺbov s pretiahnutím kapsuly. K patologickej dislokácii dochádza aj v prípade deštrukcie kĺbu a v dôsledku svalovej paralýzy.

Vrodená luxácia

Starší ľudia sú náchylnejší na dislokácie ako mladší ľudia. Je to spôsobené tým, že šľachy, väzy a kosti sa vekom opotrebúvajú, čím sú kĺby nestabilnejšie. Mladí muži si v zásade vykĺbujú kĺby aj častejšie ako ženy, pretože majú tendenciu častejšie sa venovať rizikovým športom.

Aká je prognóza dislokácie?

Možnou komplikáciou dislokácie je, že jedna z kostí zapojených do kĺbu sa úplne zlomí alebo sa počas dislokácie odštiepi malý kúsok kosti. Lekári vtedy hovoria o luxačnej zlomenine (dislokačnej zlomenine). Toto riziko existuje napríklad pri pádoch s veľkými silami pôsobiacimi na kĺb.

Vo väčšine prípadov sa jednorazové dislokácie po vhodnej terapii úplne vyliečia. Ak však opäť dôjde k dislokácii, príslušný kĺb sa niekedy stáva čoraz nestabilnejším. V dôsledku toho sú možné pretrvávajúce sťažnosti.

Vo všeobecnosti priebeh a dĺžka hojenia závisí od možných sprievodných poranení, terapie, veku a pomoci (napr. aktívnym svalovým rozvojom) postihnutého.

Existujú preventívne opatrenia?

Ak má niekto dislokáciu častejšie (napríklad v dôsledku oslabenia spojivového tkaniva), odporúča sa zdržať sa určitých aktivít alebo športov.