Záškrt: prevencia

Očkovanie proti záškrtu je najdôležitejšie a najefektívnejšie preventívne opatrenie. Ďalej, aby sa zabránilo záškrt, treba venovať pozornosť znižovaniu rizikové faktory.

Rizikové faktory správania

  • Počas fázy infekcie sa vyhýbajte kontaktu s infikovanými osobami. Táto fáza môže trvať až štyri týždne po objavení sa prvých príznakov, zvyčajne však iba asi dva týždne. Infekcia sa vyskytuje prostredníctvom kvapôčková infekcia.

Postexpozičná profylaxia (PEP)

Profylaxia po expozícii je poskytovanie liekov na prevenciu chorôb u osôb, ktoré nie sú chránené proti konkrétnej chorobe očkovaním, ale boli jej vystavené. Viac informácií nájdete v časti „Droga terapie. "