Dihydroergokriptín

Produkty

Dihydroergokriptín už nie je registrovaný v mnohých krajinách. Cripar je mimo obchodu.

účinky

Dihydroergokriptín (ATC N04BC03) je dopaminergný a selektívne pôsobí na receptory D2. Nemá aktivitu na serotonínergické alebo adrenergné receptory.

indikácia

  • Parkinsonova choroba
  • Počiatočné štádiá Parkinsonovej choroby ako monoterapia alebo v kombinácii s prípravkom L-dopa.
  • Intervalové liečenie migréna bolesti hlavy.