Digitálny certifikát o očkovaní proti koronavírusu: fakty, odpovede

Čo je digitálny očkovací preukaz proti koronavírusu?

Digitálnym „Corona očkovacím preukazom“ preukážete, že momentálne máte kompletnú očkovaciu ochranu proti Sars-CoV-2. Prostredníctvom individuálneho QR kódu, ktorý je možné vyvolať na vašom smartfóne, môžete pomocou nového očkovacieho preukazu rýchlo a jednoducho ukázať očkovací preukaz pri cestovaní a v prípade potreby aj pred akciami alebo inými aktivitami.

Budú detekčné aplikácie používať aj ľudia, ktorí sa zotavili a boli testovaní?

Áno. Negatívne testy na Corona môžu byť uložené aj v aplikácii CovPass, vo varovnej aplikácii Corona a v aplikácii Luca ako „testovací certifikát“ alebo tiež „osvedčenie o rekonvalescencii“. Týka sa to však len tých, ktoré vykonal úradný orgán.

Patria sem testy PCR alebo antigény vykonávané testovacím centrom alebo certifikovaným laboratóriom. Samotesty pre osobné použitie sa nepočítajú.

Nie. Digitálny očkovací preukaz je dobrovoľná ponuka, ktorá je určená ako nekomplikovaná alternatíva k predloženiu žltého očkovacieho potvrdenia alebo písomného potvrdenia o stave zdravotného úradu ako „vynovený“. Tie si však stále zachovávajú svoju platnosť. Okrem toho je možné zobraziť iba výtlačok QR kódu.

Kedy bude k dispozícii digitálny očkovací preukaz?

Ako získam certifikát?

QR kód, ktorý potrebujete na digitálny doklad o očkovaní, dostanete v budúcnosti priamo ako výtlačok v očkovacom centre alebo od svojho očkujúceho lekára. Potom naskenujete kód pomocou smartfónu a nahráte ho cez vhodnú aplikáciu (aplikácia CovPass, aplikácia Corona warning, aplikácia Luca).

QR kódy, ktoré ste dostali, si uschovajte, aby ste ich v prípade potreby mohli znova naskenovať (napríklad pri výmene mobilného telefónu).

Tí, ktorí už boli zaočkovaní, dostanú kód poštou v najbližších týždňoch v mnohých nemeckých štátoch z očkovacieho centra, kde boli očkovaní. Tí, ktorí sa dali zaočkovať v ambulancii, si po predložení očkovacieho preukazu môžu nechať vydať kód aj u atestovaných lekárov, v nemocniciach a lekárňach.

Ako funguje digitálny očkovací preukaz?

Vo vašej aplikácii sa potom objaví špeciálny QR kód, ktorý revízori naskenujú zodpovedajúcim zariadením – podobne ako pri kontrole cestovných lístkov vo vlaku. Kód potom červenou alebo zelenou farbou zobrazí, či je dôkaz platný. Viditeľné je aj vaše meno a dátum narodenia – aby ste si mohli overiť, či ste skutočne vlastníkom certifikátu.

Ako bezpečné sú moje údaje v digitálnom očkovacom preukaze?

Očkovací preukaz obsahuje len údaje o čase očkovania, podanej vakcíne, meno a dátum narodenia. Tie sú potrebné na to, aby sa vaša identita zhodovala s predloženým certifikátom prostredníctvom preukazu totožnosti s fotografiou.

Kritika: paralelná štruktúra a obavy o ochranu údajov

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) je k plánom Európskej komisie opatrná. Digitálny očkovací certifikát platný pre celú EÚ považuje za samostatné úsilie Európskej únie.

Existujú aj obavy z ochrany údajov z rôznych strán, keďže k údajom o zdravotnom stave majú mať prístup nielen lekári alebo úrady, ale môžu mať prístup napríklad aj súkromné ​​tretie strany – ako recepcia hotela, vaša cestovná kancelária alebo príp. organizátor koncertu.

Plánuje sa celoeurópska regulácia?

Celoeurópsky dokument – ​​nazývaný aj „digitálny zelený certifikát“ – bude potom platný vo všetkých štátoch Európskej únie, Švajčiarsku, Lichtenštajnsku, Nórsku a na Islande. Prostredníctvom rozhrania poskytovaného EÚ tak môžu digitálny doklad o očkovaní podľa potreby kontrolovať všetky členské štáty.

Je však na rozhodnutí každého členského štátu, ako sa bude toto nariadenie ďalej rozvíjať.

Plánuje sa centrálny register očkovaní?

Nie. Údaje nebudú uložené centrálne.

Sú uvedené aj iné očkovania?

Informácie o autorovi a zdroji

Tento text zodpovedá špecifikáciám lekárskej literatúry, lekárskym usmerneniam a súčasným štúdiám a bol preskúmaný lekárskymi odborníkmi.