Diagnostika | Bolesť spôsobená krčnou chrbticou

Diagnostika

Diagnóza spočíva v fyzikálnom a funkčnom vyšetrení. Pohyblivosť krčnej chrbtice, horných končatín a temporomandibulárny kĺb je testovaný. The stav svaloviny.

Existuje nejaké napätie? Existujú body bolesti? Aká je sila v bočnom porovnaní?

krv krvný obeh sa dá vyšetriť aj podľa možného začervenania alebo bledosti. Mobilita tkaniva (sval, fascie, pokožka) poskytuje tiež informácie o stav tkaniva a jeho prísunu. Na vyšetrenie chrbtice sa dajú urobiť röntgenové lúče.

Vidno degeneratívne zmeny na stavcoch alebo podobne, ako aj zúženie Foramina transversaria (A. vertebralis). Podrobnejšie informácie poskytujú zobrazovacie postupy, ako sú CT a MRT (napr. V prípade herniovaných diskov). V prípade problémov na horných končatinách je možné v prípade potreby pridať vyšetrenie rýchlosti nervového vedenia (EMG). Po diagnostikovaní sa vypracuje upravený liečebný plán.

Fyzioterapia pri problémoch s HWS

Fyzioterapeutická liečba problémov s krčnou chrbticou je rovnako všestranná ako príčina príznakov. Pre kauzálnu terapiu a jej úspech je nevyhnutná presná diagnóza. Fyzioterapia pri problémoch s krčnou chrbticou spočíva v mobilizácii, bolesť- odpaľovacie a detonačné techniky, stabilizačná terapia, ako aj posilňovanie a strečing.

Súčasťou terapie môže byť aj korekcia držania tela a rady, ako zariadiť pracovisko. Navyše, elektroterapiamôžu byť použité masáže a tejpovanie. V prípade problémov s čeľusťou by mal byť tento kĺb určite zahrnutý aj pomocou techník liečby kraniomandibluárnej dysfunkcie (CMD).

Techniky, pri ktorých terapeut ošetruje pacienta rukavicami ústa môže byť tiež nevyhnutný. Trpíte tým Kraniomandibulárna dysfunkcia? mobilizačnými technikami môžu byť techniky mäkkých tkanív, tj techniky zamerané na svaly, ale aj spoločné techniky, ako napríklad techniky z manuálnej terapie.

Pri manuálnej terapii sa mobilizuje kĺby kĺzavými pohybmi pokiaľ možno pasívne. Môžu sa tiež vykonávať ťahové pohyby. V tomto prípade je na kĺb vyvíjaný mierny ťah.

Ak dôjde k svalovej nerovnováhe, môžu sa vyskytnúť posturálne poruchy krčnej chrbtice. Tie sa v terapii liečia pasívnymi a aktívnymi posilňovacími cvikmi na slabé svaly a strečing cviky na skrátené svaly. K detonačným technikám patrí ošetrenie bolesť body v svalovine (terapia spúšťacím bodom), terapia fasciami a priečne trenie.

Všeobecne viac informácií o fyzioterapeutickej pomoci pri sťažnostiach na krčnú chrbticu nájdete tu: Fyzioterapia pri stuhnutosti krk/ krk Fyzioterapia pre syndróm krčnej chrbtice Mobilizačnými technikami môžu byť techniky mäkkých tkanív, tj techniky zamerané na svaly, ale aj techniky kĺbov, ako napríklad techniky z manuálnej terapie. Pri manuálnej terapii sa mobilizuje kĺby kĺzavými pohybmi pokiaľ možno pasívne. Môžu sa tiež vykonávať ťahové pohyby.

V tomto prípade pôsobí na kĺb mierna trakcia. Ak existuje svalová nerovnováha, môžu sa vyskytnúť posturálne poruchy krčnej chrbtice. Tie sa v terapii liečia pasívnymi a aktívnymi posilňovacími cvikmi na slabé svaly a strečing cviky na skrátené svaly. K detonačným technikám patrí ošetrenie bolesť body v svalovine (terapia spúšťacím bodom), terapia fasciami a priečne trenie. Všeobecne viac informácií o fyzioterapeutickej pomoci pri sťažnostiach na krčnú chrbticu nájdete tu: Fyzioterapia stuhnutého krku / krku Fyzioterapia pri syndróme krčnej chrbtice Všeobecne viac informácií o fyzioterapeutickej pomoci pri sťažnostiach na krčnú chrbticu nájdete tu:

  • Fyzioterapia na stuhnutý krk / krk
  • Fyzioterapia pre syndróm krčnej chrbtice