Diabetológia

Špecializovaná diabetológia

Diabetológia sa zaoberá prevenciou, diagnostikou a liečbou diabetes mellitus. Diabetes mellitus sa môže vyskytovať v rôznych formách. Najdôležitejšie sú cukrovka 1. a 2. typu a tiež tehotenská cukrovka. Všetky formy cukrovky sú spôsobené nedostatkom alebo nedostatočnou účinnosťou hormónu inzulínu, ktorý znižuje hladinu cukru v krvi. Preto aj cukrovka patrí do oblasti endokrinológie – špecializovanej oblasti na hormonálne ochorenia.

Diabetológovia v nemocniciach zvyčajne liečia pacientov, ktorým už cukrovku diagnostikoval (napr. ich praktický lekár). Ich úlohou (najmä na začiatku) je preto informovať pacientov o ochorení a zostaviť individuálny liečebný plán. Závisí to od formy diabetu a od individuálnych faktorov (napr. závažnosť ochorenia, cvičenie a stravovacie návyky pacienta).

Liečba cukrovky a sekundárnych ochorení

Vo všeobecnosti je liečba cukrovky založená na všeobecných opatreniach (správna strava, dostatok pohybu a pod.) a medikamentóznej liečbe (perorálne lieky na zníženie hladiny glukózy v krvi alebo inzulínové injekcie).