Hodnoty cukrovky: Čo naznačujú

Aké sú hodnoty pre cukrovku?

V Európe sa hladina glukózy v krvi zvyčajne meria v miligramoch na deciliter (mg/dl). Medzinárodne (najmä v USA) sa však meria v milimoloch na liter (mmol/l).

Najdôležitejšie hodnoty sú glykémia nalačno a HbA1c. Ten sa tiež označuje ako „dlhodobá pamäť glukózy v krvi“. Okrem toho abnormálne hodnoty v orálnom glukózovom tolerančnom teste (oGTT) naznačujú prekurzor diabetu („prediabetes“) alebo diabetes. Na diagnostiku sa používa aj detekcia cukru v moči.

Cukrovka: Na akej úrovni je nebezpečná?

Po prvé: veľkým nebezpečenstvom diabetes mellitus je, že hladina cukru v krvi sa môže nebezpečne vykoľajiť a – v extrémnych prípadoch – bezprostredne hrozí diabetická kóma. Hladiny cukru nad 250 mg/dl (13.9 mmol/l) sú alarmovým signálom pre hyperglykémiu. V prípade hypoglykémie sú pod 70 mg/dl (3.9 mmol/l).

Kedy je diagnostikovaná cukrovka?

Hladina glukózy v krvi nalačno oGTT: 2-štandardná hodnota HbA1c (%)
Zdravý <100 mg / dl <140 mg / dl 4.5 na 5.7
<5.6 mmol / l <7.8 mmol / l
Zhoršená tolerancia glukózy 100 – 125 mg/dl 140 – 199 mg/dl 5.7 na 6.4
5.6 – 6.9 mmol/l 7.8 – 11 mmol/l
Diabetes mellitus ≥ 126 mg / dl ≥ 200 mg / dl ≥ 6,5%
≥ 7 mmol/l ≥ 11.1 mmol/l

Hladina glukózy v krvi nalačno

Hladina glukózy v krvi nalačno je najdôležitejšou z hodnôt diabetu v krvi na diagnostiku diabetu. Pohybuje sa od 60 do 99 mg/dl alebo 3.3 až 5.6 mmol/l u zdravých jedincov. Ak je glykémia nalačno medzi 100 a 125 mg/dl, označuje sa to už ako abnormálna glukóza nalačno (IFG = zhoršená glykémia nalačno). Hodnoty nad 125 mg/dl veľmi pravdepodobne poukazujú na diabetes mellitus. Aby sa vylúčili nesprávne merania, hodnota sa zvyčajne určuje druhýkrát.

Diabetes – HbA1c (dlhodobá hodnota glukózy v krvi)

U zdravých jedincov aj u diabetikov sa molekuly cukru naviažu na časť červeného krvného farbiva (hemoglobínu). Hemoglobín plný cukru sa nazýva glykohemoglobín A (tiež HbA1c). Normálne však nie viac ako 5.7 percenta hemoglobínu má pripojenú molekulu cukru.

V dôsledku trvalo zvýšenej hladiny glukózy v krvi je vyšší podiel hemoglobínu u diabetikov zaťažený molekulou cukru. Keďže červené krvinky žijú v priemere asi 120 dní, hodnota HbA1c je vhodná ako dlhodobá hodnota pre diabetes a poskytuje tak informáciu o kontrole glykémie za posledných osem až dvanásť týždňov. Jednotlivé denné výkyvy neovplyvňujú hodnotu HbA1c. HbA1c je určený predovšetkým na sledovanie úspešnosti liečby.

Orálny glukózový tolerančný test (oGTT)

Po 120 minútach sa odoberie nová vzorka krvi na stanovenie hladiny glukózy v krvi. Táto dvojhodinová hodnota poskytuje údaj o tom, koľko glukózy absorbovanej z krvi sa absorbovalo do buniek pomocou inzulínu. Ak dvojhodinové hodnoty presiahnu 200 mg/dl, je veľmi pravdepodobný diabetes mellitus. Ak je známy diabetes, oGTT by sa nemal používať, aby sa predišlo vykoľajeniu hladín glukózy v krvi.

Požadované hodnoty cukrovky v priebehu liečby

Cieľové hodnoty glykémie sa vždy individuálne prekonzultujú s ošetrujúcim lekárom. Je to preto, že sa líšia v závislosti od konštitúcie a veku pacienta. Pre väčšinu pacientov však platia normálne hodnoty diabetu odporúčané Nemeckou diabetologickou spoločnosťou. Len nepatrne sa líšia u diabetikov 1. typu a diabetikov 2. typu.

Hodnoty diabetu 1. typu

Hodnoty diabetu 2. typu

Pri cukrovke 2. typu je liečba kontrolovaná hodnotou glukózy v krvi nalačno, ako aj hodnotou HbA1c. U diabetika 2. typu je hodnota glukózy v krvi nalačno pred jedlom v najlepšom prípade medzi 80 a 120 mg/dl. Ak je vyššia, treba upraviť medikáciu.

Ak sú prítomné sprievodné ochorenia, ako je vysoký krvný tlak (hypertenzia), poškodenie obličiek (nefropatia) alebo porucha metabolizmu tukov (hyperlipidémia), musia sa liečiť aj tieto, pretože nadmerne vysoká hladina glukózy v krvi tieto ochorenia zhoršuje. Odporúča sa hodnota HbA1c medzi 6.5 a 7.5 percenta. Zohľadňujú sa aj individuálne potreby pacientov. Napríklad je možné, že hodnota HbA1c 8.0 môže byť u starších pacientov stále tolerovateľná.

Aké hodnoty cukrovky platia počas tehotenstva?

  • Glykémia nalačno: 92 mg/dl (5.1 mmol/l)
  • Glykémia po jednej hodine: 180 mg/dl (10.0 mmol/l)
  • Glykémia po 2 hodinách: 153 mg/dl (8.5 mmol/l)

U tehotných aj netehotných pacientok je dôležité pravidelne sledovať hladinu cukrovky.