Depersonalizácia: Frekvencia, Symptómy, Terapia

Depersonalizácia: Popis

Depersonalizácia opisuje odcudzenie od vlastnej osoby. Postihnutí majú narušené sebaponímanie a cítia sa oddelení od seba. V prípade derealizácie sú naopak postihnutí sužovaní dojmom, že ich prostredie nie je skutočné. Depersonalizácia a derealizácia sa často vyskytujú spoločne, a preto sa označujú ako syndróm depersonalizácie a derealizácie alebo sú kombinované pod pojmom depersonalizácia.

Takmer každý človek zažíva takéto príznaky v živote v miernej forme a na obmedzený čas. Depersonalizačná porucha však znamená, že postihnutí ňou trpia dlhodobo alebo v opakujúcich sa epizódach.

Depersonalizácia je porucha, ktorá bola doteraz málo preskúmaná. V mnohých prípadoch sa to prehliada. Niekedy sa skrýva za inou duševnou poruchou, niekedy sa postihnutí neodvážia ísť s týmito príznakmi k lekárovi, pretože sa boja, že ich lekár nebude brať vážne alebo si bude myslieť, že sa zbláznili.

Depersonalizácia: Koho sa to týka?

Depersonalizácia: Symptómy

Depersonalizácia a derealizácia sa môžu vyskytnúť v rôznych stupňoch závažnosti. Miernu formu depersonalizácie možno pozorovať aj v bežnom živote, keď sú ľudia v extrémnom strese alebo po nadmernej konzumácii alkoholu. Toto zmenené vnímanie v dôsledku vyčerpania je však len krátkodobé a netreba ho liečiť.

Znížené vnímanie bolesti

Život ohrozujúce situácie, ktoré vystavujú telo silnému stresu, môžu spustiť dlhšie trvajúce symptómy depersonalizácie. V psychicky stresujúcich alebo bolestivých situáciách depersonalizácia znižuje vnímanie bolesti. Ide teda o ochranný mechanizmus psychiky pred silne nepríjemnými vnemami.

Odcudzenie a neskutočná realita

Postihnutí často inak vnímajú nielen seba, ale aj svoje okolie. Toto vnímanie je také neskutočné, že je pre ľudí ťažké ho vyjadriť slovami. Často opisujú svoje videnie ako rozmazané alebo ako vo sne. Ľudia sa môžu javiť ako bez života, predmety môžu byť vnímané ako väčšie alebo menšie a zvuky môžu byť počuť skreslené.

Automatizované akcie

Sami seba nevnímajú ako osobu vykonávajúcu činnosti. Hoci si uvedomujú svoje činy, akoby stáli vedľa seba a pozorovali sa. Keďže postihnutí nemajú žiadne vnútorné spojenie so svojimi činmi, vnímajú ich ako cudzie a automatizované.

Emocionálna prázdnota

Depersonalizácia je často sprevádzaná pocitom vnútornej prázdnoty. Postihnutí nereagujú na emocionálne udalosti. Neprejavujú radosť, smútok ani hnev. Preto často pôsobia chladne a neprítomne. Tieto príznaky sú veľmi podobné príznakom depresívnej nálady a nie je ľahké ich od seba odlíšiť. Depersonalizácia sa môže vyskytnúť aj ako príznak depresie. Naopak, depresia sa môže objaviť aj v dôsledku symptómov depersonalizácie.

Problémy s pamäťou

Vzťah k realite

Na rozdiel od ľudí s psychózou ľudia so syndrómom depersonalizácie vedia, že k zmenenému vnímaniu dochádza v dôsledku ich choroby. Ľudia s psychotickými stavmi sú naopak presvedčení, že ich pohľad na svet je skutočný. Napríklad veria, že iní ľudia môžu manipulovať s ich myšlienkami a pocitmi. Ľudia s príznakmi depersonalizácie uznávajú, že to nie je svet, ktorý sa zmenil, ale že niečo nie je v poriadku s ich vnímaním. Toto poznanie zvyšuje mieru utrpenia a spôsobuje u postihnutých úzkosť.

Dumanie a úzkosť

Strach zo zbláznenia je bežným dôsledkom depersonalizácie a derealizácie. Príznaky odpútania sa od seba a okolia spôsobujú, že ľudia sa cítia hlboko neistí. Úzkosť, nutkanie a depresia tiež často idú ruka v ruke s depersonalizáciou. Mnoho ľudí nehovorí o svojich problémoch zo strachu, že ich nebudú brať vážne.

Depersonalizácia: príčiny a rizikové faktory

Odborníci pripisujú vývoj depersonalizácie a derealizácie interakcii rôznych faktorov. Predpokladá sa, že predispozícia ovplyvňuje, či sa duševná porucha vyskytne alebo nie. Zatiaľ neexistujú dôkazy o dedičnej zložke.

Priame spúšťače depersonalizácie

Stres zohráva ústrednú úlohu ako konkrétny spúšťač depersonalizácie. Depersonalizáciu môžu spustiť najmä traumatické zážitky. Začiatkom depersonalizácie môžu byť vážne choroby, nehody alebo aj profesionálne a ťažké medziľudské krízy. V neznesiteľných situáciách sa ľudia môžu vnútorne dištancovať od seba a od udalosti. Odborníci predpokladajú, že táto reakcia je ochranným mechanizmom, keď iné stratégie zvládania nepostačujú. Tí, ktorých sa to týka, sú vtedy prítomní len fyzicky, ale nie sú prítomní v myšlienkach. Depersonalizácia sa často popisuje ako pokoj po búrke. Až keď stres opadne, prejavia sa príznaky depersonalizácie.

Skoré zanedbanie

Vedci zistili, že emocionálne zanedbávanie najmä v detstve podporuje depersonalizáciu. Postihnutým sa zo strany rodičov venovalo príliš málo pozornosti, boli ponižovaní alebo si ich nevšímali. Nedostatok podpory zo strany sociálneho prostredia môže viesť k nepriaznivým stratégiám zvládania. Prvé príznaky odcudzenia sa sebe a svojmu okoliu sa môžu objaviť už v detstve. Závažnosť depersonalizácie závisí od intenzity a trvania negatívnych skúseností.

Ľudia, ktorí zanedbávajú svoje fyzické a duševné zdravie, môžu pociťovať príznaky depersonalizácie. Depersonalizácia môže byť aj dôsledkom užívania nelegálnych drog alebo intoxikácie alkoholom. Nedostatočný spánok a nedostatočná hydratácia môžu tiež spôsobiť príznaky depersonalizácie alebo zhoršiť existujúce príznaky.

Depersonalizácia: vyšetrenia a diagnostika

Prvým kontaktným miestom je váš rodinný lekár. Pri podozrení na syndróm depersonalizácie vykoná fyzické vyšetrenie. Depersonalizácia totiž môže nastať aj v dôsledku fyzických ochorení, ako je epilepsia alebo migréna. Lekár musí vylúčiť aj možnosť, že sa príznaky objavia ako vedľajší účinok liekov alebo v dôsledku vysadenia. Drogy môžu tiež spôsobiť pocity odcudzenia. Všeobecný lekár odošle pacienta k špecialistovi na presnú diagnózu a liečbu.

Na diagnostiku depersonalizácie vykoná psychiater alebo psychoterapeut podrobný rozhovor s pacientom. Pomocou klinických dotazníkov môže lekár alebo terapeut určiť, či skutočne ide o depersonalizáciu alebo či sú prítomné iné duševné poruchy.

Lekár alebo terapeut môže na diagnostiku poruchy depersonalizácie položiť nasledujúce otázky:

  • Máte niekedy dojem, že sa na seba pozeráte zvonku?
  • Zdá sa vám niekedy vaše okolie nereálne?
  • Máte niekedy pocit, že iní ľudia alebo predmety nie sú skutočné?

Podľa Medzinárodnej klasifikácie duševných porúch (ICD-10) diagnóza syndrómu depersonalizácie a derealizácie vyžaduje aspoň depersonalizáciu alebo derealizáciu:

  • Syndróm depersonalizácie: Postihnutí vnímajú svoje pocity a skúsenosti ako cudzie, oddelené od seba, vzdialené, stratené alebo patriace niekomu inému. Sťažujú sa tiež na pocit „v skutočnosti tu nie sú“
  • Derealizačný syndróm: Postihnutí vnímajú svoje okolie, predmety alebo iných ľudí ako neskutočné, vzdialené, umelé, bezfarebné alebo bez života.

Okrem toho si postihnutí musia uvedomiť, že zmenené vnímanie nie je generované zvonka, ale vychádza z ich vlastných myšlienok.

Depersonalizácia: Liečba

Znižovanie úzkosti

Na začiatku terapie terapeut pacientovi podrobne vysvetlí duševnú poruchu (psychoedukácia). Pacient má pocit, že svoje utrpenie berie vážne a že jeho skreslené vnímanie nie je znakom „šialenstva“, ale súčasťou choroby. Pacient sa učí spochybňovať negatívne a katastrofické myšlienky a nahrádzať ich realistickými hodnoteniami. Dôležitým cieľom terapie je zníženie úzkosti a tým psychická úľava človeka.

Zvládanie stresu a stratégie zvládania

Ďalšou zložkou terapie je zvládanie stresu. U mnohých pacientov vedie stres k symptómom depersonalizácie. Opúšťajú svoje telo a vzďaľujú sa tak svojmu prostrediu a problémom. Tento proces sa po chvíli stane automatickým. Pacient by si mal pomocou denníka zaznamenať, ktoré situácie spúšťajú príznaky depersonalizácie. Tento prehľad pomáha postihnutému lepšie rozpoznať vzorce a procesy poruchy.

Ak sa objavia príznaky odcudzenia, zahryznutie do čili papričky alebo hlasné tlieskanie vám môže pomôcť vrátiť sa späť do reality. Užitočnou metódou môže byť aj rozptýlenie. Rozhovory alebo športové aktivity by mali nasmerovať myšlienky späť do reality. Rozptýlenie tiež zabraňuje hromadeniu úzkosti. Prostredníctvom týchto a iných stratégií sa pacienti učia kontrolovať symptómy depersonalizácie.

Relaxačné cvičenia sa neodporúčajú na depersonalizáciu, pretože príliš veľa odpočinku môže spustiť príznaky. Na zotavenie sú preto vhodnejšie upokojujúce aktivity, ako sú prechádzky.

Riešenie príčin

V mnohých prípadoch sú príčinou depersonalizácie traumatické zážitky. Aby sa pacient vyrovnal s traumou, mal by sa najprv naučiť, ako sa vysporiadať so symptómami. Dôležité je aj to, aby postihnutý dokázal do určitej miery vnímať, vyjadrovať a ovládať svoje emócie. Až po stabilizačnej fáze možno riešiť traumatické príčiny.

Depersonalizácia: priebeh choroby a prognóza

Ak sú príznaky závažné, postihnutí zvyčajne dlhodobo trpia príznakmi depersonalizácie a derealizácie. Pomocou psychoterapie sa však môžu naučiť príznaky lepšie kontrolovať. Postihnutí môžu priaznivo ovplyvniť priebeh ochorenia aj znížením stresu. Príznaky depersonalizácie sa však pri psychickom strese zhoršujú.