Delirium: Diagnostické testy

povinný diagnostika zdravotníckych pomôcok.

Voliteľný diagnostika zdravotníckych pomôcok - v závislosti od výsledkov histórie, fyzické vyšetrenie, laboratórna diagnostika a povinné diagnostika zdravotníckych pomôcok - na objasnenie diferenciálnej diagnostiky.

  • echokardiografia (ozvena; srdcová ultrazvuk) - pre podozrenie na štrukturálne srdce ochorenia.
  • Počítačová tomografiamagnetická rezonancia lebka (kraniálna CT alebo. cCT / kraniálna MRI alebo cMRI) - na ďalšiu diagnostiku, napr. pri podozrení na proces zaberajúci priestor.
  • Encefalogram (EEG; záznam elektrickej aktivity systému mozog).