Delírium: príčiny a liečba

Stručný prehľad

 • Popis: Komplex rôznych psychických a fyzických symptómov, ktoré sú všetky fyzicky (organicky) spôsobené („organický psychosyndróm“). Delírium (delírium) sa vyskytuje najmä u starších pacientov. Muži sú častejšie postihnutí ako ženy, pretože sú náchylnejší na zneužívanie alkoholu (potenciálny spúšťač delíria).
 • Príčiny: horúčkovité infekcie, poruchy vodnej a elektrolytovej rovnováhy, ochorenia centrálneho nervového systému (Parkinsonova choroba, epilepsia, demencia, meningitída a pod.), alkohol a iné omamné látky, odvykanie od alkoholu (delírium tremens), metabolické poruchy (ako napr. diabetes mellitus), nádory, operácie, niektoré lieky.
 • Liečba: lieková úľava od symptómov delíria (neuroleptikami, klometiazolom atď.); ak je to možné, aj liečba príčiny delíria

Delírium sa označuje aj ako organický psychosyndróm. Už tento termín naznačuje, že sa tu podieľajú mentálne aj organické zložky. V skutočnosti delírium nie je jediný symptóm, ale skôr celý komplex symptómov. Delírium má mnoho z týchto symptómov spoločných s duševnými chorobami, ale príslušné príčiny sú vždy fyzické (organické).

Delírium: príznaky

 • Zhoršené vedomie a vnímanie, často so zhoršenou pamäťou a stratou orientácie. Patria sem aj poruchy myslenia s kognitívnou poruchou.
 • Psychomotorická agitácia so silným nutkaním k pohybu a občasné šmykové pohyby (jaktácie). Časté pripútanie sa na lôžko.
 • prehnaná veselosť a/alebo neopodstatnená úzkosť (afektívne poruchy).
 • poruchy spánku
 • mierna podráždenosť a stavy vzrušenia

Okrem týchto prevažne psychických symptómov sa počas delíria zvyčajne vyskytujú aj fyzické príznaky choroby. Sú spôsobené mimovoľným nervovým systémom a nazývajú sa neurovegetatívne symptómy:

 • horúčka do 38.5 °C
 • zvýšený krvný tlak a zrýchlený pulz
 • nadmerné potenie (hyperhidróza)
 • niekedy nadmerne rýchle a hlboké dýchanie (hyperventilácia)
 • chvenie, nazývané aj tremor (obzvlášť silný pri delíriu tremens)

Príznaky často trvajú len hodiny alebo dni, kým ustúpia a nakoniec zmiznú. Bez liečby však delírium môže viesť k závažným kardiovaskulárnym a respiračným komplikáciám, ktoré môžu viesť k smrti.

Dva typy delíria

Lekári rozlišujú dva typy delíria:

 • Naproti tomu hyporeaktívne delírium je charakterizované celkovým spomalením – postihnuté osoby pôsobia veľmi pokojne, niekedy až apaticky.

Tieto dva varianty nemusia byť prítomné izolovane, ale môžu sa striedať v nepredvídateľných časových intervaloch.

Delírium: Príčiny a možné poruchy

Zjednodušene povedané, spúšťačom symptómov delíria je nerovnováha určitých mediátorových látok (neurotransmiterov) centrálneho nervového systému (CNS). Títo poslovia sú dôležití pre prenos signálu medzi nervovými bunkami (neurónmi). Existuje niekoľko možných vysvetlení, prečo je rovnováha neurotransmiterov u postihnutých v zlom stave a prečo sa napríklad vysielajú príliš silné signály:

Podľa hypotézy zápalu molekuly (tzv. cytokíny) produkované pri veľkých zápaloch môžu tiež narúšať uvoľňovanie neurotransmiterov a tak prispievať k delíriu. Najmä v prípade systémových zápalov – napríklad vo forme veľkých infekcií – tu existuje určité riziko.

Napokon svoju úlohu zohráva aj stres. Zabezpečuje totiž uvoľňovanie stresových hormónov (noradrenalín, glukokortikoidy), ktoré môžu pôsobiť na CNS.

 • Ochorenia CNS: napr. Parkinsonova choroba, epilepsia, meningitída, migréna, traumatické poranenie mozgu, cerebrálne krvácanie atď. Delírium sa tiež často vyskytuje na pozadí demencie.
 • Nádorové ochorenia: Najmä vo fáze umierania je delírium častým príznakom u onkologických pacientov.
 • Poruchy vodnej a elektrolytovej rovnováhy: Možné príčiny sú nedostatočný príjem tekutín (najmä u starších ľudí) alebo príjem niektorých liekov.
 • Infekcie a horúčka
 • Chirurgické zákroky v anestézii: Vo fáze zotavovania po operáciách sa u niektorých pacientov vyskytuje delírium (tranzitný syndróm).
 • Niektoré lieky, najmä tie, ktoré majú vplyv na neurotransmitery, ako sú takzvané anticholinergné látky (napr. lieky na inkontinenciu, Parkinsonove lieky, lieky na nevoľnosť a vracanie).
 • Drogy všetkého druhu, vrátane alkoholu
 • Nedostatok kyslíka (hypoxia)

Delírium tremens (abstinenčné delírium)

Tak ako pri iných formách delíria, aj delírium tremens je spôsobené nerovnováhou určitých vysielacích systémov v CNS. V zásade sa tu môžu vyskytnúť aj všetky vyššie uvedené príznaky so zvýšenými halucináciami:

 • scénicko-optické a hmatové halucinácie (príklad: červy, chrobáky alebo biele myšky prebehnuté po vlastnej koži)
 • menej často: sluchové zmyslové klamy, ako napríklad predstavovaná pochodová hudba alebo zvuky
 • paranoja a iné bludy

Navyše, pri delíriu tremens je prirodzene v popredí rovnomenný tremor. Silné chvenie však nie je vždy prítomné.

Delírium: Kedy by ste mali navštíviť lekára?

Delírium: Čo robí lekár?

Vo väčšine prípadov už lekár dokáže diagnostikovať „delírium“ na základe symptómov pacienta. Závažnosť delíria sa potom môže určiť pomocou určitých testovacích postupov (CAM).

Preto je o to dôležitejšie starostlivo zaznamenať anamnézu pacienta (anamnézu): Aké sú už existujúce stavy? Existuje nejaké zneužívanie alkoholu? Aká je životná situácia pacienta? Tieto a ďalšie otázky sú dôležité pre diagnostiku delíria. Tu sú dôležité najmä výpovede príbuzných, keďže postihnuté osoby väčšinou nedokážu komunikovať.

 • Elektrokardiografia (EKG), aby bolo možné vylúčiť poruchy funkcie srdca
 • Ultrazvuk srdca (echokardiografia)
 • Meranie určitých laboratórnych hodnôt (elektrolytov, hodnôt funkcie obličiek, zápalových parametrov atď.)
 • vyšetrenie mozgovomiechového moku (punkcia CSF)
 • Elektroencefalografia (EEG) na meranie mozgových vĺn
 • Počítačová tomografia (CT) a magnetická rezonancia (MRI)

Terapia delíria

 • Neuroleptiká (antipsychotiká), ako je haloperidol: Podávajú sa predovšetkým pri hyperaktívnych formách delíria.
 • Klometiazol: Toto je najčastejšie používaná látka pri delíriu tremens.
 • Benzodiazepíny (prášky na spanie a sedatíva): Používajú sa predovšetkým pri abstinenčnom delíriu, ale používajú sa aj pri iných formách delíria.

Okrem toho sa podľa možnosti lieči alebo odstraňuje príčina delíria. Ak sú spúšťačom napríklad poruchy vodnej a elektrolytovej rovnováhy, treba ich odstrániť (napríklad infúziami).

Delírium: Čo môžete urobiť sami

Okrem medikamentóznej liečby zohrávajú pri liečbe delíria dôležitú úlohu aj iné liečebné koncepty. Pomôcť môžu predovšetkým príbuzní pacienta. Spočiatku sa to deje už len ich prítomnosťou:

Existujú aj štúdie, ktoré ukazujú, že relaxačná hudba a vône môžu pacientom pomôcť. Tí, ktorí si berú tieto aspekty k srdcu, môžu podporiť proces hojenia v delíriu.