Cystická choroba obličiek: chirurgická liečba

Asymptomatická jedna cysta obličiek nevyžaduje liečbu.

Poradie 2nd

  • Chirurgické odstránenie cýst - indikované iba v prípadoch bolesť alebo komplikácie ako infekcia cystou, prasknutie („roztrhnutie“) atď.
  • Transplantácia obličky