Rohovkový vred: Test a diagnostika

Laboratórne parametre 1. rádu - povinné laboratórne testy.

  • Stanovenie patogénu náterom a kultiváciou.
    • „Ak je klinicky podozrenie na bakteriálnu keratitídu, mal by sa najskôr urobiť výter z spojivky s jedným výterom do každého oka. Potom materiál z vred a okraj vredu je potrebné získať tampónom alebo rohovkovou špachtľou (špachtľa Kimura, nôž na pozemný hokej). “ [pozri nižšie uvedené usmernenie: mikrobiologická diagnostika infekcií oka.]