Rohovkový vred: Prevencia

Zabrániť vred rohovky (vred), treba venovať pozornosť redukcii jednotlivca rizikové faktory.

Rizikové faktory správania

  • Nosenie kontaktných šošoviek