Rohovkový vred: Príčiny

Patogenéza (vývoj choroby)

Vred rohovky (vred rohovky) je často komplikáciou keratitídy (zápalu rohovky).

Etiológia (príčiny)

Príčiny správania

  • Nosenie kontaktných šošoviek

Príčiny spojené s chorobami

Oči a očné prívesky (H00 - H59).

  • Nešpecifikovaná keratitída (zápal rohovky) [baktérie (napr. Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae), vírusy (opar simplex), mykózy (najmä po antibiotikách terapiealebo glukokortikoid očné kvapky), parazity (napr. améby (amébová keratitída); väčšinou nepriamo prostredníctvom kontaminovaných puzdier na kontaktné šošovky a ošetrovacích prostriedkov alebo následne kontaminovaných kontaktných šošoviek); chemické, fyzikálne, mechanické; neurologický]
  • Znížené / obmedzené očné viečko zatvorenie alebo nedostatok uzáveru viečok v obrna lícneho nervu - vedie k vysušeniu oka.

Endokrinné, výživové a metabolické choroby (E00 - E90).

  • Nedostatok vitamínu A

Zranenia, otravy a iné následky z vonkajších príčin (S00-T98).

  • Drobné poranenia
  • Cudzie telesá rohovky
  • Nosenie kontaktných šošoviek