Meď: Situácia v zásobovaní

meď nebol zahrnutý do Národného prieskumu výživy II (2008). Čo sa týka príjmu meď v nemeckej populácii existujú údaje zo Správy o výžive Nemeckej spoločnosti pre výživu (DGE) z roku 2004.

Tieto údaje o meď príjem sú založené na odhadoch a odrážajú iba priemerný príjem. Nie je možné robiť výroky o mužoch a ženách s nižším príjmom pod priemernou hodnotou. To však neznamená, že v nemeckej populácii nie je nedostatočná ponuka medi.

Pokiaľ ide o situáciu v oblasti dodávok, je možné konštatovať:

  • V priemere odporúčanie príjmu medi u nemeckej populácie vo všetkých vekových skupinách dosahujú muži aj ženy.
  • Muži aj ženy konzumujú v priemere asi 2 mg medi denne.
  • Tehotné ženy a dojčiace matky nemajú žiadne ďalšie požiadavky na meď. Podľa toho odporúčanie na príjem medi v priemere dosahujú aj tehotné ženy a dojčiace matky.

Pretože odporúčania týkajúce sa príjmu DGE sú založené na potrebách zdravých ľudí a ľudí s normálnou hmotnosťou, môže byť nad odporúčanými dávkami DGE ďalšia individuálna požiadavka (napr. Náležitá strava, spotreba stimulantov, dlhodobá medikácia atď.).