CHOCHP: Symptómy, štádiá, liečba

Stručný prehľad

 • Príznaky: Dýchavičnosť, kašeľ, spútum
 • Štádiá: lekári rozlišujú štyri stupne závažnosti (zlatá 1-4) so ​​zvyšujúcou sa symptómovou záťažou až po trvalú dýchavičnosť v pokoji.
 • Príčiny a rizikové faktory: Hlavne fajčenie (chronický fajčiarsky kašeľ), tiež znečistenie ovzdušia a niektoré pľúcne ochorenia
 • Diagnóza: vyšetrenie pľúcnych funkcií, analýza krvných plynov, röntgenové vyšetrenie hrudníka (röntgen hrudníka), krvné hodnoty
 • Liečba: Úplné odvykanie od fajčenia, bronchodilatačné a protizápalové lieky, cvičenie, respiračná a fyzikálna terapia, dlhodobá oxygenoterapia, operácia (vrátane transplantácie pľúc)
 • Priebeh a prognóza: Závisí od toho, či sa podarí spomaliť progresiu pľúcneho ochorenia. Najdôležitejším prvkom je prestať fajčiť.
 • Prevencia: Najdôležitejším opatrením je zdržať sa nikotínu.

Čo je CHOCHP?

CHOCHP sa často bagatelizuje ako „fajčiarske pľúca“ alebo „fajčiarsky kašeľ“. CHOCHP je však závažné ochorenie pľúc, ktoré po začatí progreduje a často vedie k predčasnej smrti.

CHOCHP je rozšírená, pričom odhady naznačujú, že touto chorobou trpí takmer dvanásť percent všetkých ľudí na celom svete. To robí CHOCHP nielen najčastejším chronickým respiračným ochorením, ale aj jedným z najčastejších ochorení zo všetkých.

CHOCHP postihuje najmä ľudí vo veku nad 40 rokov. Odborníci sa však domnievajú, že v budúcnosti budú čoraz viac postihnutí aj mladší ľudia, pretože veľa mladých ľudí začína fajčiť vo veľmi skorom veku – najdôležitejší rizikový faktor CHOCHP.

CHOCHP asi v 90 percentách prípadov spôsobuje vdychovanie tabakového dymu.

CHOCHP: Definícia a dôležité pojmy

Čo je to vlastne CHOCHP? Skratka znamená anglický výraz „chronic obstructive pulmonary disease“ (chronická obštrukčná choroba pľúc). V nemčine to znamená „chronická obštrukčná choroba pľúc“. Obštrukčná znamená, že dýchacie cesty sú v dôsledku ochorenia zúžené. Tento stav sa nedá úplne zvrátiť ani liekmi. CHOCHP teda zostáva celoživotná a stále nie je liečiteľná.

Choroba pľúc CHOCHP je zvyčajne kombináciou chronickej obštrukčnej bronchitídy (COB) a emfyzému. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je chronická bronchitída, teda trvalý zápal priedušiek, prítomná, ak kašeľ a hlien pretrvávajú najmenej tri mesiace v každom z dvoch po sebe nasledujúcich rokov. Asi u každého piateho pacienta sa vyskytuje aj chronické zúženie dýchacích ciest. Lekári potom hovoria o chronickej obštrukčnej bronchitíde.

V súvislosti s CHOCHP sa často používa aj termín exacerbácia. Znamená epizodické, náhle zhoršenie CHOCHP. Symptómy ako chronický kašeľ, dýchavičnosť a hlienu podobné hlieny sa akútne zvyšujú. Exacerbácie sú pre mnohých postihnutých stresujúcou a ohrozujúcou udalosťou. Exacerbovaná CHOCHP je znakom toho, že funkcia pľúc sa rýchlo zhoršuje. Ak je exacerbácia spojená s infekciou, lekári ju označujú aj ako infikovaná CHOCHP.

CHOCHP samotná nie je nákazlivá, na rozdiel od respiračných infekcií, ktoré podporujú CHOCHP alebo vedú k exacerbácii. Ani CHOCHP nie je dedičná. Niektorí ľudia však majú zvýšené riziko vzniku CHOCHP v dôsledku iného zdedeného pľúcneho ochorenia, nedostatku alfa-1 antitrypsínu.

Aké sú príznaky CHOCHP?

Medzi hlavné typické príznaky CHOCHP patria:

 • Dýchavičnosť, spočiatku len pri námahe, neskôr aj v pokoji.
 • Kašeľ, ktorý sa časom zhoršuje a pretrváva.
 • Hlien, ktorý sa stáva viskóznejším a čoraz ťažšie sa vykašliava.

Ľudia s pokročilým ochorením tiež často trpia chronickou únavou, chudnutím a nechutenstvom. Častejšie sú aj psychické problémy, najmä depresia a úzkosť.

Symptómy CHOCHP: ružový pufer a modrý nadúvanie

Podľa vonkajšieho vzhľadu chorých na CHOCHP možno v zásade rozlíšiť dva typy: „ružový pufer“ a „modrý nafúknutý“. Ide však o dva klinické extrémy; v skutočnosti sa vyskytujú prevažne zmiešané formy:

Typ

Vzhľad

Pink Buffer

V „ružovom sipotu“ je primárnym stavom emfyzém. Prehustené pľúca vedú k neustálej dýchavičnosti, ktorá nadmerne zaťažuje svaly na podporu dýchania. Postihnutý teda vynakladá na dýchanie mimoriadne veľké množstvo energie. Typický „ružový nárazník“ má preto podváhu. Občas sa objaví dráždivý kašeľ. Hladina kyslíka v krvi sa nezníži, pretože sa vydýchne dostatočné množstvo oxidu uhličitého. Najčastejšou príčinou smrti je zlyhanie dýchania.

Modrý nafukovač

CHOCHP príznaky exacerbácie

V priebehu CHOCHP u mnohých ľudí dochádza k opakovanému akútnemu zhoršeniu symptómov CHOCHP (exacerbácii). Exacerbácie možno rozdeliť do troch úrovní závažnosti: mierne, stredné a ťažké. V týchto prípadoch príznaky CHOCHP presahujú normálnu úroveň denných fluktuácií a zvyčajne trvajú dlhšie ako 24 hodín.

Príznaky zhoršenia symptómov CHOCHP sú:

 • Zvýšenie dýchavičnosti
 • @ Nárast kašľa
 • Zvýšenie spúta
 • Zmena farby spúta (žltozelené spúta je znakom bakteriálnej infekcie)
 • Celková nevoľnosť s únavou a možno horúčkou
 • Tesnosť hrudníka

Príznaky ťažkej exacerbácie sú:

 • Dýchavičnosť v pokoji
 • Znížená saturácia kyslíkom v pľúcach (centrálna cyanóza)
 • Použitie pomocných dýchacích svalov
 • Zadržiavanie vody v nohách (opuchy)
 • Zakalenie vedomia až do kómy

Symptómy CHOCHP sa zvyšujú na jeseň av zime. Akákoľvek akútna exacerbácia predstavuje potenciálne ohrozenie života postihnutého, nakoľko pri narastajúcom nedostatku kyslíka a vyčerpaní dýchacích svalov v krátkom čase hrozí zlyhanie pľúc. U chorých s akútnym zhoršením príznakov CHOCHP je preto vhodné urgentné vyšetrenie u lekára – potrebujú intenzívnejšiu liečbu.

Ak sa však váš stav zhorší (zvýšenie kašľa, hlienu a/alebo dýchavičnosti), je najlepšie ihneď sa poradiť so svojím lekárom. Takto je možné včas odhaliť a liečiť zhoršenie stavu a komplikácie.

Symptómy CHOCHP v dôsledku komplikácií a sprievodných ochorení

Ako choroba postupuje, ochorenie pľúc často postihuje iné orgány a vedie k rôznym komplikáciám a sprievodným ochoreniam. Tie sa zase stanú viditeľnými prostredníctvom ďalších príznakov:

Infekcie a dýchavičnosť: Dlhodobá CHOCHP má zvyčajne za následok často sa opakujúce bronchiálne infekcie a zápal pľúc. Znížená funkcia pľúc tiež vedie k neustálej dýchavičnosti.

Cor pulmonale: V neskorých štádiách CHOCHP sa často vyskytuje cor pulmonale: pravá strana srdca sa zväčšuje a stráca svoju funkčnú silu – vzniká pravostranná srdcová insuficiencia. Dôsledkom toho je zadržiavanie vody v nohách (edém) a v bruchu (ascites), ako aj upchaté krčné žily. Zadržiavanie vody je najvýraznejšie pri opuchoch a zhrubnutí brucha a nôh. Za určitých okolností dochádza aj k náhlemu zvýšeniu hmotnosti.

Závažné, život ohrozujúce komplikácie cor pulmonale zahŕňajú zlyhanie srdca a zlyhanie dýchacích svalov.

Prsty paličky a klince z hodinkového skla: Pri CHOCHP sa niekedy na rukách vyskytujú takzvané paličky s klincami z hodinkového skla. Sú to zaoblené články na konci prstov so zakrivenými nechtami. Sú výsledkom zníženého prísunu kyslíka.

Sudový hrudník: Sudový hrudník je jedným z typických symptómov pľúcneho emfyzému. V tomto prípade je hrudník tvarovaný ako sud a predné rebrá prebiehajú takmer vodorovne.

U mnohých ľudí postihuje pokročilá CHOCHP svalstvo, kostru a metabolizmus. To vedie k ďalším príznakom, ako je strata svalov, strata hmotnosti alebo anémia. Medzi možné príznaky CHOCHP patrí aj bolesť, najmä bolesť chrbta v dôsledku preťaženia dýchacích svalov.

Aké sú štádiá CHOCHP?

Pred rokom 2011 boli pre takzvané ZLATÉ štádiá CHOCHP rozhodujúce iba obmedzenie funkcie pľúc a symptómy. Koncom roka 2011 bola predstavená nová klasifikácia CHOCHP od GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease). Dodatočne sa zohľadnila frekvencia náhleho zhoršenia CHOCHP (miera exacerbácií) a výsledok dotazníkov pre pacientov v štádiu stagingu.

Štádiá CHOCHP: klasifikácia do roku 2011

Existujú celkom štyri štádiá CHOCHP. Do roku 2011 bola klasifikácia založená na funkcii pľúc, ktorá sa meria pomocou spirometra. Určí sa jednosekundová kapacita (FEV1). Ide o maximálny možný objem pľúc, ktorý postihnutá osoba vydýchne do jednej sekundy.

Prísnosť

príznaky

Kapacita jednej sekundy (FEV1)

CHOCHP 0

Chronické príznaky:

nenápadný

CHOCHP 1

S chronickými príznakmi alebo bez nich:

nenápadné (nie pod 80 percent

CHOCHP 2

S chronickými príznakmi alebo bez nich:

obmedzený

CHOCHP 3

S chronickými príznakmi alebo bez nich:

obmedzený

CHOCHP 4

chronický nedostatočný prísun kyslíka

prísne obmedzené

CHOCHP 1

Keď je kapacita jednej sekundy menšia ako 80 percent normálu, lekári to označujú ako miernu CHOCHP, teda CHOCHP I. stupňa. Typickými príznakmi sú zvyčajne chronický kašeľ so zvýšenou tvorbou hlienu. Niekedy však neexistujú žiadne príznaky. Spravidla nie je dýchavičnosť. Postihnutí často ani nevedia, že majú CHOCHP.

CHOCHP 2

CHOCHP 3

Toto štádium CHOCHP je už závažnou CHOCHP: mnohé alveoly už nie sú funkčné. Jednosekundová kapacita je medzi 30 a 50 percentami normálnej hodnoty. Príznaky kašľa a vykašliavania sú výraznejšie a postihnutí sa zadýchajú už pri miernej námahe. Existujú však aj pacienti, ktorí naďalej nemajú kašeľ ani hlien.

CHOCHP 4

Ak je kapacita jednej sekundy nižšia ako 30 percent normálnej hodnoty, choroba je už ďaleko pokročilá. Postihnutá osoba je v koncovom štádiu CHOCHP, teda CHOCHP IV. Obsah kyslíka v krvi je veľmi nízky, a preto trpiaci pociťujú dýchavičnosť aj v pokoji. Ako znak konečného štádia CHOCHP sa už mohlo vyvinúť poškodenie pravého srdca (cor pulmonale).

Štádiá CHOCHP GOLD: Klasifikácia od roku 2011

Revidovaná klasifikácia štádií CHOCHP GOLD z roku 2011 bola naďalej založená na funkcii pľúc meranej jednosekundovou kapacitou. Okrem toho však GOLD teraz zohľadnil frekvenciu exacerbácií, ako aj symptómy zaznamenané pomocou dotazníka (COPD Assessment Test), ako je dýchavičnosť alebo znížená záťažová kapacita. Podľa nových zistení vznikli štyri skupiny pacientov: A, B, C a D.