Kontraindikácie pre výcvik manžety rotátora Tréning manžety rotátora

Kontraindikácie pre výcvik rotátorovej manžety

v prípade, že rotátorová manžeta je akútne poškodený určitými zraneniami, tréning by sa mal prerušiť. Patria sem napríklad: Aj keď je dôležité, aby sa školenie prispôsobilo úrazu, vždy je potrebné vyhľadať radu skúseného terapeuta, aby nedošlo k väčšiemu poškodeniu. A to aj v prípade chronických poranení, ako je napríklad artróza alebo umelé ramenný kĺb, je dôležité prediskutovať rozsah školenia v dostatočnom časovom predstihu. Inak je viera, že v prípade úrazov nie je potrebný vhodný tréning, skôr kontraindikovaná, pretože proces hojenia je často pozitívne ovplyvnený pohybom a posilňovaním svalov.

  • Zápaly,
  • Ruptúra ​​šľachy
  • Alebo ťažké svalové zranenia.

Môže silná rotátorová manžeta zabrániť chorobám ramien?

Silný rotátorová manžeta môže zabrániť mnohým chorobám a úrazom v oblasti ramien. Medzi ne patrí: Vykĺbenie ramena: Vykĺbenie ramena nie je skutočnou chorobou v tom zmysle, že nastane, keď hlava of ramennej je silou vytrhnutý z dutiny glenoidu. Silný rotátorová manžeta zvyšuje stabilitu systému ramenný kĺb aby sa toto zranenie vyskytovalo menej často.

  • Vykĺbenie ramena: Vykĺbenie ramena nie je skutočnou chorobou v tom zmysle, že nastáva, keď hlava of ramennej je silou vytrhnutý z dutiny glenoidu. Silná manžeta rotátora zvyšuje stabilitu ramenný kĺb aby sa toto zranenie vyskytovalo menej často.

Správna záťaž počas tréningu

Správne zaťaženie pri tréningu rotátorovej manžety je dôležité pre úspešný tréning a pre predchádzanie zraneniam. Ak je človek inak navrhnutý na to, aby vykonal niekoľko opakovaní s veľkou hmotnosťou a namáhal sval až do vyčerpania, je potrebné pri cvičení rotátorovej manžety venovať pozornosť čistému prevedeniu cviku. Konkrétne to znamená nastavenie hmotnosti tak, aby bolo možné dosiahnuť zadaný počet opakovaní bez prílišného úsilia.

V závislosti od tréningového cieľa (prevencia úrazov, pôsobenie proti svalovej nerovnováhe alebo nahromadenie svalov) sa počet vykonaných sérií cvičení môže líšiť. Ak je záťaž počas tréningu príliš vysoká, hrozí nesprávne vykonávanie cvikov a príliš rýchle vyčerpanie svalov, ktoré by mohlo viesť k zraneniu. Ak je zaťaženie správne, zistíte, že daný počet opakovaní na reláciu je možné vykonať koncentrovaným a čistým spôsobom.

Ak svaly začnú zvierať alebo sa trasú a posledných pár opakovaní je obzvlášť náročných, mali by ste váhy znížiť, pretože záťaž je príliš veľká. Cieľ tréningu:

  • Zahrejte: 3 x 15 Whl. (nízka hmotnosť, úplná únava)
  • Výkon vytrvalosť: 3 x 15 whl. (váha, aby nastala úplná únava)
  • Rast svalov: 3 x 10 whl. (váha, aby nastala úplná únava)