Obsah fyzioterapie Pretrhnutie manžety rotátora - napodobňovanie

Obsah fyzioterapie

Počas prvých 4-8 týždňov po operácii na a rotátorová manžeta prasknutie, postihnuté rameno nesmie byť zaťažené a rameno sa nesmie aktívne hýbať. Napriek tomu je dôležité čo najviac mobilizovať rameno, aby sa dala rýchlo obnoviť pohyblivosť a kĺb nestuhol. 1. stolné kĺzačky Pri tomto cvičení si sadnite na stoličku pred stolom.

Na stôl položte list papiera. Ruku operovaného ramena položte na papier a potom list odtlačte od seba, pokiaľ je to bezbolestne možné. Potom ho potiahnite späť k sebe a celý postup opakujte 15-krát.

2. mobilizácia lopatka Postavte sa rovno a vzpriamene. Paže visia voľne vedľa tela. Teraz stiahnite lopatky k sebe bez napínania rúk. V tejto polohe vydržte 2 sekundy a potom sa vráťte do východiskovej polohy. Vykonajte 2 cviky cviku, každý s 10 opakovaniami.

Následná starostlivosť o chirurgický zákrok

Pooperačná liečba a rotátorová manžeta prasknutie zvyčajne začína v priebehu prvých 24 hodín po operácii. Cieľom je obnoviť ramenný kĺb na svoju funkčnú schopnosť čo najrýchlejšie a čo najviac podporovať proces hojenia. Plán následnej liečby spočiatku zahŕňa terapeutické postupy ako napr lymfa drenáž, aby sa zabránilo nadmernému opuchu kĺbu, ako aj pasívne cvičenia, pri ktorých je fyzioterapeutom jemne pohybovaná operovaná ruka.

V závislosti od závažnosti poranenia a nevyhnutných chirurgických opatrení je tiež možné použiť dlahu ramenného motora, ktorú je možné prispôsobiť konkrétnemu pacientovi a potom automaticky kontrolovaným spôsobom pohybovať ramenom, aby sa rameno zmobilizovalo. Podľa toho, ako dlho musí byť rameno imobilizované, pozostáva následná liečba hlavne z pasívnych cvičení, pri ktorých fyzioterapeut hýbe kĺbom, aby zabránil zrastom a obmedzeniam pohybu. Keď sa paže nechá znovu pohybovať, začne sa aktívna časť doliečovania, ktorá pozostáva hlavne z cvičení na mobilizáciu, posilnenie a stabilizáciu, ktorých intenzita sa časom zvyšuje podľa postupu pacienta, až kým sa nedosiahne plná záťaž a funkčnosť. dosiahnuté znova. Podrobné informácie nájdete v článku: MTT po prasknutí manžety rotátora