Dôsledky srdcového infarktu Fyzioterapia po infarkte

Dôsledky infarktu

Dôsledky a srdce útoku sa delia na akútne a dlhodobé následky. Akútne následky: Prvých 48 hodín po a srdce útok sú považované za mimoriadne kritické. V tomto období sa u mnohých pacientov vyskytujú následné účinky ako napr srdcová arytmia, fibrilácia predsiení, zrýchlený tep a akútna srdcová nedostatočnosť (keď srdce nedokáže dostatočne pumpovať krv cez telo).

O niečo menej ako polovica všetkých infarkt počas tohto obdobia zomierajú pacienti. Dobrá rehabilitácia po a infarkt je rozdelená do troch fáz: Fáza 1: čo najrýchlejšia mobilizácia pacienta v nemocnici Fáza 2: dobre organizovaná rehabilitácia, či už ústavná alebo ambulantná Fáza 3: celoživotná následná starostlivosť Celkovo je šanca na zotavenie lepšia, ak pacienti preukážu dobrý súlad s liečebný plán a aktívne robiť niečo pre svoje zdravie.

  • Akútne následky: Prvých 48 hodín po a infarkt sa považujú za mimoriadne kritické. V tomto období sa u mnohých pacientov vyskytujú následné účinky ako napr srdcová arytmia, fibrilácia predsiení, zrýchlený tep a akútna srdcová nedostatočnosť (keď srdce nemôže dostatočne pumpovať krv cez telo). Počas tohto obdobia zomiera o niečo menej ako polovica všetkých pacientov s infarktom.
  • Dlhodobé následky: Dlhodobé následky srdcového infarktu sa pohybujú od depresia na chronickú nedostatočnosť myokardu na aneuryzmy až po náhlu srdcovú smrť.
  • Fáza 1: Mobilizácia pacienta v nemocnici čo najrýchlejšie
  • Fáza 2: dobre organizovaná rehabilitácia, či už nemocničná alebo ambulantná
  • Fáza 3: celoživotná následná starostlivosť

Zabráňte infarktu

Aby sa zabránilo infarktu od samého začiatku, existujú rôzne preventívne opatrenia. Patrí sem normálna telesná hmotnosť, zdržiavanie sa nikotín a alkohol a pravidelný fyzický tréning. Ak je prítomná hypertenzia, dobrý prístup s krv lieky na zníženie tlaku sú dôležité, rovnako ako dobrá terapia a strava pre existujúce cukrovka, a zníženie psychologických stresové faktory. Pravidelné kontroly u lekára môžu tiež v najhoršom prípade pomôcť podniknúť priame protiopatrenia na zabránenie infarktu.