Otras mozgu (Commotio Cerebri): Test a diagnostika

Laboratórne parametre 2. rádu - v závislosti od výsledkov histórie, fyzikálneho vyšetrenia a povinných laboratórnych parametrov - na diferenciálne diagnostické objasnenie v prípade nejasného bezvedomia

Test na zistenie, či sa športovec môže vrátiť k súťaži (platí pre kontaktné športy).