Kompulzívna kontrola: terapia a symptómy

Stručný prehľad

  • Terapia: Kognitívno-behaviorálna terapia s konfrontačnými cvičeniami, niekedy podporovaná liekmi.
  • Symptómy: Opakujúce sa akty kontroly, ako je kontrola predmetov (napr. sporák, dvere) v kombinácii s úzkosťou a vnútorným napätím; postihnutí vedia, že ich správanie je iracionálne
  • Príčiny: Súhra biologických (genetických) faktorov a vplyvov prostredia (ako traumatické detstvo, nepriaznivá výchova)
  • Diagnóza: Odber anamnézy pomocou špeciálnych dotazníkov
  • Prognóza: Dobrá prognóza pri včasnej liečbe vyškoleným terapeutom

Čo je to kontrolné nutkanie?

Kontrolné nutkanie je veľmi bežnou formou obsedantno-kompulzívnej poruchy. Trpiaci často trávia veľa hodín denne kontrolou sporáka, kohútikov a dvierok. Z dlhodobého hľadiska im časovo náročné rituály bránia zúčastňovať sa na živote a vykonávať každodenné úlohy. Výrazné nutkanie kontrolovať preto spôsobuje značné utrpenie.

Táto forma obsedantno-kompulzívnej poruchy súvisí s ovládaním predmetov. Obsedantno-kompulzívne správanie, ktoré súvisí s kontrolou nad inými ľuďmi, skôr svedčí o poruche osobnosti. Napríklad pri disociálnej poruche osobnosti trpiaci málo empatiu voči iným a niekedy manipulujú so svojím okolím.

Už nevychádzať z domu, nevariť na sporáku alebo nezapaľovať sviečky sú stratégie vyhýbania sa, ktoré udržiavajú alebo dokonca zhoršujú nutkanie na kontrolu. V terapii sa teda práve takéto stratégie odkrývajú a pracuje sa na nich. V tomto procese pomáha psychoterapia v kombinácii s liekmi, ako sú selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI).

Z psychoterapeutických metód sa osvedčila najmä kognitívno behaviorálna terapia s konfrontačnými cvičeniami. Tu sa postihnutí učia čeliť svojim strachom. Napríklad v prípade nútenej kontroly to znamená opustiť dom bez toho, aby ste niekoľkokrát skontrolovali dvere.

V priebehu terapie sa s pomocou terapeuta postihnutí učia obmedziť sa na normálnu úroveň kontroly, t. j. dôverovať si. Je to preto, že ľudia s nutkaním ovládať vždy o sebe pochybujú. Hoci práve zamkli dvere, v nasledujúcom momente si nie sú istí, či sú bezpečne zamknuté. V terapii tí, ktorých sa to týka, praktizujú, že nepodliehajú nutkaniu ovládať. Postupom času sa stávajú čoraz bezpečnejšími a úzkosť ustupuje.

Ako sa prejavuje nutkanie kontrolovať?

Dotyční ľudia sa obávajú, že ich vinou dôjde k hroznej katastrofe. Aby zabránili tejto katastrofe, kontrolujú napríklad varnú dosku znova a znova. Často si nahlas hovoria: "Pec je vypnutý." Ale nikdy si nie sú celkom istí. Len čo sa vzdialia od sporáka, opäť sa vynoria ustráchané myšlienky a musia sporák znova skontrolovať.

Podobnú skúsenosť majú s vodovodnými batériami, lampami a dverami. Odchod z domu sa tak stáva trápením. Keď sa po dlhom hrabaní dostanú von z dverí a vytiahnu kľúč, stlačia kľučku ešte niekoľkokrát, aby sa uistili, že sú dvere naozaj zamknuté. Niektorí sa musia niekoľkokrát vrátiť a všetko znova skontrolovať, iní vôbec nechcú opustiť svoj byt, pretože obavy sú príliš silné.

Bežným strachom chorých s nutkaním na kontrolu je tiež prebehnutie niekoho bez toho, aby si to uvedomovali. Jazdia preto znova a znova po tej istej ceste, aby sa ubezpečili, že sa nimi nikto nezranil.

Ľudia s nutkaním ovládať vedia, že ich správanie je iracionálne, ale nedokážu to zmeniť. Kontrolné úkony sa často opakujú až do úplného vyčerpania.

Aké sú príčiny a rizikové faktory?

To však samo osebe nestačí na to, aby sa skutočne vyvinulo nutkanie ovládať. Musia byť zahrnuté aj ďalšie faktory, ako sú traumatické zážitky z detstva alebo nepriaznivý výchovný štýl. Dôležitú úlohu zohráva všeobecná úzkosť: úzkostní ľudia majú tendenciu brať ohrozujúce myšlienky veľmi vážne. Chcú za každú cenu zabrániť tomu, aby sa myšlienky stali skutočnosťou.

Podrobnosti o príčinách, diagnostike a liečbe obsedantno-kompulzívnych porúch, ako je kompulzívna porucha ovládania, nájdete v článku Obsedantno-kompulzívna porucha. Tam si tiež môžete prečítať viac o svojpomoci pri obsedantno-kompulzívnej poruche. V svojpomocných skupinách si napríklad členovia skupiny vymieňajú skúsenosti a tipy na implementáciu plánovaných zmien správania.

Aké testy a diagnózy sú k dispozícii?

Kontrolné nutkanie je špeciálna forma obsedantno-kompulzívnej poruchy. Terapeut používa špeciálne dotazníky, aby zistil, či je to tak. Diagnóza je prvým dôležitým krokom na ceste dostať chorobu pod kontrolu a opäť sa vyrovnať s každodenným životom.

Aký je priebeh ochorenia a jeho prognóza?