Poruchy farebného videnia: Vyšetrenie

Komplexné klinické vyšetrenie je základom pre výber ďalších diagnostických krokov:

 • všeobecný fyzické vyšetrenie - počítajúc do toho krv tlak, pulz, telesná hmotnosť, výška.
 • Očné vyšetrenie (vyšetrenie oka štrbinovou lampou, stanovenie zrakovej ostrosti a stanovenie lomu (vyšetrenie refrakčných vlastností oka); stereoskopický nález optického disku (oblasť sietnice, kde sa zhromažďujú nervové vlákna sietnice a tvoria optický nerv po opustení očnej gule) a vrstva peripapilárnych nervových vlákien) - súčasťou:
  • Testy farebného videnia, ako je test Ishihara.
  • Anomaloskop podľa Nagela
  • Farnsworthov test
  • Test panelu D15
 • Neurologické vyšetrenie - ak existujú dôkazy o neurologickej príčine.