Poruchy farebného videnia: komplikácie

Nasledujú najdôležitejšie choroby alebo komplikácie, ktoré môžu byť spôsobené poruchami farebného videnia:

  • Obmedzenia pri voľbe povolania (vodič autobusu, policajt).
  • Problémy v cestnej premávke