Colestyramín: účinky liekov, vedľajšie účinky, dávkovanie a použitie

Produkty

Cholestyramín je komerčne dostupný ako a prášok v vrecúškach (Quantalan). V mnohých krajinách bol schválený od roku 1990.

Štruktúra a vlastnosti

Cholestyramín je silne bázická aniónomeničová živica v chloridovej forme, pozostávajúca z styrén-divinylbenzénového kopolyméru s kvartérnymi amóniovými skupinami. Existuje ako biely, jemný, hygroskopický prášok ktorý je nerozpustný v [voda.

účinky

Cholestyramín (ATC C10AC01) inhibuje vstrebávanie of cholesterolu a teda znižuje hladinu lipidov.

indikácia