Koenzým Q10: Interakcie

Interakcie koenzýmu Q10 s inými mikroživinami (životne dôležitými látkami):

Vitamín B6

Vitamín B6 je nevyhnutný pre syntézu koenzým Q10: Prvý krok v biosyntéze koenzýmu Q10 - premena tyrozínu na kyselinu 4-hydroxyfenylpyrohroznovú - vyžaduje vitamín B6 vo forme pyridoxalu 5 -fosfát. Medzi sérom existuje pozitívna interakcia koenzým Q10 hladiny a nutričný stav vitamínu B6.

vitamín E

Alfa-tokoferol a koenzým Q10 sú hlavnými antioxidantmi rozpustnými v tukoch v membránach a lipoproteínoch. Keď alfa-tokoferol neutralizuje voľný radikál, ako je hydroperoxylový radikál, oxiduje sa z neho samotný radikál, ktorý môže naopak podporovať oxidáciu lipoproteínov. Keď redukovaná forma koenzýmu Q (CoQH2) reaguje s alfa-tokoferoxylom, alfa-tokoferol sa regeneruje a súčasne sa vytvára radikálny semichinón (CoQH). CoQH môže reagovať s kyslík za vzniku superoxidu, ktorý je oveľa menej radikálny ako hydroperoxyl. Avšak CoQH-môže tiež redukovať alfa-tokoferoxyl späť na alfa-tokoferol v dôsledku úplne oxidovaného koenzýmu Q (CoQ), ktorý už nemôže reagovať s kyslík za vzniku superoxidu.