Kobalamín (vitamín B12): rizikové skupiny

Rizikové skupiny pre nedostatok kobalamínu zahŕňajú jedincov s:

Poznámka o stave dodávky (Národná štúdia spotreby II 2008).

8% mužov a 26% žien nedosahuje odporúčaný denný príjem. U žien vo veku 14-24 rokov je podiel nedostatočne zásobených potravín obzvlášť vysoký na úrovni 33% a potom opäť klesá so zvyšujúcim sa vekom na 26% (65-80 rokov) ).