Kobalamín (vitamín B12): Príjem

Odporúčania týkajúce sa príjmu (referenčné hodnoty DA-CH) Nemeckej spoločnosti pre výživu (DGE) uvedené nižšie sú zamerané na zdravých ľudí s normálnou hmotnosťou. Neodkazujú na ponuku chorých a rekonvalescentov. Jednotlivé požiadavky môžu byť preto vyššie ako odporúčania DGE (napr. Z dôvodu stravaspotreba stimulanty, dlhodobé lieky atď.).

Ďalej nájdete bezpečné denné maximálne množstvo (úroveň navádzania) panelu odborníkov pre vitamíny a Minerály (EVM) v tabuľke vpravo. Táto hodnota odráža bezpečné maximálne množstvo mikroživiny (životne dôležitej látky), ktorá pri každodennom užívaní nespôsobuje žiadne vedľajšie účinky po celý život zo všetkých zdrojov (potraviny a doplnky).

Odporúčaný príjem

Vek Vitamín B12
µg / deň Orientačné úrovne EVMd (µg)
kojenci
0 až 4 mesiacea 0,5 - -
4 až 12 mesiace 1,4 - -
Deti
1 až 4 roky 1,5 530
4 až 7 roky 2,0 730
7 až 10 roky 2,5 1.000
10 až 13 roky 3,5 1.330
13 až 15 roky 4,0 1.330
Dospievajúci a dospelí
15 až 19 roky 4,0 1.730
19 až 25 roky 4,0 2.000
25 až 51 roky 4,0 2.000
51 až 65 roky 4,0 2.000
65 rokov a staršie 4,0 2.000
tehotná 4,5 - -
Stillendec 5,5 - -

aOdhadovaná hodnota

bNa doplnenie zásob a udržanie živín hustota.

pribl. 0.13 µg doplnku vitamínu B3 na 100 g vylúčeného mlieka

dGuidance Level (smerná hodnota pre bezpečný celkový denný príjem) odbornej skupiny pre vitamíny a minerály (EVM)

V priebehu štandardizácie európskych predpisov boli v Európskej únii (EÚ) vydané platné odporúčané denné dávky (RDA), ktoré boli v roku 1990 povinné pre označovanie výživovej hodnoty v smernici 90/496 / EHS. Aktualizácia tejto smernice sa uskutočnila v roku 2008. V roku 2011 boli hodnoty RDA v nariadení (EÚ) č. 1169/2011 nahradené hodnotami NRV (referenčná hodnota živín). Hodnoty NRV označujú množstvo vitamíny, minerály a stopové prvky ktorý by priemerný človek mal denne konzumovať, aby uspokojil svoje potreby.

Vitamín Meno NRV
Vitamín B12 kobalamín 2.5 μg

Pozor. NRV nie je údajom o maximálnych množstvách a horných hraniciach - pozri vyššie v časti „Úroveň usmernenia“. Hodnoty NRV tiež nezohľadňujú pohlavie a vek - pozri vyššie v časti Odporúčania Nemeckej spoločnosti pre výživu (DGE) e. V ..