CMD: Symptómy, liečba

Stručný prehľad

 • Symptómy: napr. bolesť žuvacích svalov alebo temporomandibulárnych kĺbov, bolesť zubov, obmedzený pohyb dolnej čeľuste, praskanie alebo trenie temporomandibulárneho kĺbu; prípadne aj bolesti hlavy, krku, chrbta, tinitus a pod.
 • Liečba: napr. okluzálna dlaha, zubné alebo ortodontické korekčné opatrenia, fyzioterapia a osteoterapia; v prípade potreby lieky, psychoterapia, biofeedback, akupunktúra.
 • Čo môžete urobiť sami? Okrem iného cielené uvoľnenie čeľuste (napr. v stresových situáciách), relaxačné techniky, vytrvalostné športy, work-life balance.
 • Príčiny a rizikové faktory: napr. strata zubov, príliš vysoké výplne alebo korunky, zlé zhryznutie zubov alebo čeľustí, psychický stres, škrípanie zubov
 • Diagnostika: na základe typických znakov CMD (ako sú nesprávne zarovnané zuby, klikanie v čeľustnom kĺbe, napäté žuvacie svaly), v prípade potreby magnetická rezonancia (MRI).

CMD: Symptómy

Najjasnejšími príznakmi kraniomandibulárnej dysfunkcie (CMD) sú bolesť a obmedzený pohyb v oblasti hlavy a krku:

 • Bolesť čeľuste sa môže vyskytnúť počas žuvania alebo v pokoji, na jednej alebo oboch stranách hornej alebo dolnej čeľuste.
 • Temporomandibulárne kĺby a/alebo žuvacie svaly môžu byť citlivé na dotyk.
 • Bolesť zubov je tiež možná.

Zároveň sa pri CMD často vyskytujú problémy s otvorením úst dokorán – niektorým postihnutým sa nedajú otvoriť úplne dokorán. V iných prípadoch sú čeľustné kĺby príliš pohyblivé a ľahko sa „vysunú“ (uzavretá čeľusť).

Ľudia s CMD majú často maloklúziu: nedokážu spojiť zuby dolnej a hornej čeľuste úplne priliehavým spôsobom, ale iba ofsetovým spôsobom. Okrem toho môže byť pri žuvaní alebo rozprávaní viditeľné praskanie a trenie v čeľustnom kĺbe.

Mnoho pacientov s CMD škrípe zubami (bruxizmus), či už cez deň alebo v noci. Naopak, riziko CMD sa zvyšuje, keď si pacienti škrípu zubami. Pri tom obrusujú zubnú sklovinu. Výsledkom je, že zuby reagujú precitlivene na horúce, studené, sladké či kyslé veci.

Sprievodné príznaky

Pri CMD sa môžu vyskytnúť aj niektoré príznaky, ktoré sa na prvý pohľad nezdajú byť spojené s žuvacím systémom alebo bolesťou čeľuste (vždy za predpokladu, že nie sú diagnostikované žiadne iné stavy zodpovedné za tieto príznaky):

 • Bolesť ucha a/alebo subjektívne zvonenie v ušiach (tinitus).
 • Bolesť hlavy, zvyčajne v časovej oblasti
 • Závrat
 • Ťažkosti s prehĺtaním (dysfágia)
 • Poruchy hlasu
 • Napätie a bolesť v krku, ramenách alebo chrbte
 • Tlak za očami a v dutinách
 • bolesť u žien pri pohlavnom styku (dyspareunia)
 • emocionálny stres
 • úzkostné poruchy alebo depresie

Nie je nezvyčajné, že CMD spôsobuje bolesť alebo nepohodlie v priľahlých oblastiach tela, ako sú ramená, krk alebo chrbát. Napäté žuvacie svaly spôsobujú napätie aj svalov v oblasti hlavy a krku. Táto špirála napätia môže pokračovať ešte ďalej do chrbta. Svaly začnú bolieť (myalgie), tvrdnúť (myogelóza) alebo sa dokonca zapáliť (myozitída).

čo je CMD?

Pojem kraniomandibulárna dysfunkcia sa skladá z niekoľkých slov alebo častí slov:

 • kranio: odvodené z latinského slova cranium, čo znamená lebka.
 • mandibular: lekársky termín pre „patriaci do dolnej čeľuste“.
 • dysfunkcia: porucha funkcie.

Ide teda o funkčnú poruchu žuvacieho systému. Pod týmto pojmom sú zhrnuté viaceré ochorenia, ktoré sa môžu vyskytovať jednotlivo alebo v rôznych kombináciách:

 • ochorenie žuvacích svalov (myopatia)
 • ochorenie temporomandibulárnych kĺbov (artropatia)
 • Porucha zhryzu (oklusopatia): Kontakt medzi zubami hornej a dolnej čeľuste je chybný – horné a dolné zuby sa vôbec nestretávajú alebo do seba správne nezapadajú.

Niekedy hovoríme aj o myoartropatii žuvacieho systému (MAP; angl. „temporomandibular disorder“). Toto je podskupina CMD a týka sa iba porúch žuvacích svalov a temporomandibulárnych kĺbov, pričom sa vynecháva okluzálna porucha.

CMD: Frekvencia

CMD: Liečba

Súčasťou CMD sú rôzne choroby a ťažkosti. Vyžaduje si to holistickú terapiu. Okrem zubára môže byť zapojený aj ortodontista, fyzioterapeut, osteopat a/alebo psychoterapeut. Ak trpíte základnými ochoreniami ako je reuma, artróza alebo artritída, je indikovaná aj liečba u reumatológa.

Ošetrenie zubným lekárom a ortodontistom

Cieľom liečby CMD je uvoľniť svaly a zároveň znížiť bolesť. Na tento účel vám zubný lekár poskytne záhryzovú dlahu (okluzálnu dlahu). Tiež kompenzuje zubné kontakty, ktoré nesedia, koriguje príliš vysoké výplne alebo korunky a/alebo obnovuje nepoužiteľné zubné protézy.

Dusiaca dlaha

Pre CMD je najdôležitejším terapeutickým opatrením dlaha na zuby. Zubár vám dlahu nasadí individuálne, aby zuby hornej a dolnej čeľuste do seba správne zapadli. To zabraňuje škrípaniu zubov a rozdeľuje tlak pri zatínaní zubov. Dlaha tak chráni štruktúru zuba a parodont.

Zubní lekári štandardne používajú okluzálnu dlahu typu Michigan. Táto michiganská dlaha je vyrobená z tvrdého plastu a pokrýva všetky zuby hornej čeľuste. Existujú však aj iné typy dlah a systémy pozostávajúce z niekoľkých typov dlah.

Ak musíte cez deň nosiť čeľustnú dlahu, najneskôr po týždni by ste mali vedieť normálne rozprávať. Ak nie, kontaktujte svojho zubára!

Niekedy sa jednotlivé zuby alebo dolná čeľusť posunú pomocou okluzálnej dlahy. Preto sú pri okluzálnej dlahe dôležité pravidelné prehliadky u vášho zubára. Vedľajšie účinky je možné odhaliť a vyhnúť sa im v počiatočnom štádiu. Osadenie dlahy musí skontrolovať aj zubný lekár po návšteve ambulancie manuálnej terapie alebo osteopatie.

Opakovane vám zubár prispôsobí aj časy, kedy by ste mali dlahu nosiť. Môžete dokonca dostať rôzne dlahy, ktoré budete nosiť pri rotácii. Tieto opatrenia vám bránia v zatínaní zubov kvôli okluzálnej dlahe alebo vo vývoji nových napätí alebo nesprávnych pozícií kvôli dlahe.

Ďalšie opatrenia

Ak hryzacia dlaha zlepšuje vaše príznaky CMD kompenzovaním nesprávne zarovnaných zubov alebo chybných kontaktov zubov, zubný lekár a ortodontista môžu prijať ďalšie opatrenia. Tie obsahujú:

 • Škrípanie v zuboch
 • Uzatváranie medzier medzi zubami
 • rekonštrukcia jednotlivých zubov korunkami alebo mostíkmi
 • ortodontické nápravné opatrenia

Pri takýchto opatreniach sa najprv používajú dlhodobé provizóriá na testovanie, či sa sťažnosti CMD zlepšujú. Ak áno, zuby sa podľa toho natrvalo upravia.

Ak sú temporomandibulárne kĺby opotrebované a chronicky zapálené (artritické stavy), môže pomôcť výplach temporomandibulárneho kĺbu (artrocentéza). Pri tomto postupe zubný lekár zavedie kanyly do temporomandibulárneho kĺbu a opatrne kĺb prepláchne. To umožňuje odstrániť napríklad zápalové bunky. Niekedy je však potrebná operácia, prípadne s náhradou temporomandibulárneho kĺbu.

Fyzioterapia a osteopatia

Fyzioterapia a prípadne osteopatia sú tiež často dôležitými zložkami liečby CMD. Zlepšujú účinok zubných opatrení.

Napäté svaly je možné uvoľniť fyzioterapeutickými cvičeniami. Pasívne a aktívne cvičenia tiež podporujú prietok krvi do svalov a spojivového tkaniva a pomáhajú pohybovať čeľusťami koordinovanejším spôsobom.

Mnohé cvičenia sú účinnejšie, ak v nich budete pokračovať aj doma. Nechajte svojho fyzioterapeuta, aby vám ukázal vhodné cvičenia.

Okrem fyzioterapeutických cvičení CMD terapia často zahŕňa aplikácie tepla alebo chladu a ošetrenie červeným svetlom, mikrovlnami alebo ultrazvukom. Bolesť svalov a kĺbov možno zmierniť aj masážami čeľustí, manuálnou terapiou a osteopatickými technikami.

Psychoterapie

Stres v práci alebo v súkromnom živote často prispieva k tomu, že trpiaci škrípu alebo zatínajú zuby. Okrem toho môžu príznaky CMD zhoršiť duševné choroby, ako je depresia alebo porucha osobnosti. Najmä ak zubné ošetrenie nezaberá alebo sa príznaky zhoršujú, mali by ste sa poradiť s psychoterapeutom. Môže vám pomôcť vyrovnať sa so stresom a znížiť ho a liečiť akékoľvek existujúce duševné choroby.

Biofeedback

Procedúry biofeedbacku sú účinné pri brúsení zubov. Keďže škrípanie zubov a CMD často súvisia, je to užitočné aj tu. Škrípanie alebo zatínanie zubov prebieha nevedome. Pri biofeedback procedúrach sa pomocou elektronických zariadení naučíte tieto procesy uvedomovať a následne napríklad špecificky uvoľniť čeľustné svaly. Týmto spôsobom bolesť svalov dlhodobo ustupuje.

Lieky

V niektorých prípadoch môžu pri CMD pomôcť aj lieky. Patria sem, v závislosti od prípadu, napríklad:

 • Lieky proti bolesti (analgetiká)
 • Protizápalové lieky, ako sú nesteroidné protizápalové lieky alebo kortikosteroidy („kortizón“)
 • Svalové relaxanciá (uvoľňujú svaly čeľuste a iné napäté svaly)
 • prášky na spanie a sedatíva
 • Antidepresíva

Botulotoxín

V niektorých prípadoch CMD sa určité svaly čeľuste zväčšia. To sa dá znížiť cielenou injekciou nervového toxínu botulotoxínu. Botulotoxín však nie je pre túto aplikáciu schválený a môže byť na tento účel použitý len „off-label“ (mimo schválenia ako individuálny liečebný pokus).

Botox efekt navyše po zhruba pol roku vyprchá. Potom môže byť potrebné injekciu zopakovať. Dôležité sú preto sprievodné fyzioterapeutické cvičenia.

Vedci v súčasnosti študujú účinok botulotoxínu na úľavu od bolesti pri CMD.

Alternatívne liečebné metódy

Niekedy môžu byť pri kraniomandibulárnej dysfunkcii užitočné alternatívne terapie. Napríklad akupunktúrou a akupresúrou sa môžete pokúsiť uvoľniť svaly, znížiť bolesť a zlepšiť psychologické vplyvy.

Alternatívne metódy nemôžu nahradiť konvenčnú medikamentóznu liečbu kraniomandibulárnej dysfunkcie (CMD), ale iba ju doplniť.

CMD: Čo môžete urobiť sami?

CMD je komplexné ochorenie, pri ktorom zohrávajú veľkú úlohu aj psychické faktory. V tomto bode sa môžete sami stať aktívnymi:

Okrem toho môžu pri CMD pomôcť relaxačné cvičenia ako progresívna svalová relaxácia, joga alebo autogénny tréning. Vytrvalostné športy niekoľkokrát týždenne tiež zvyšujú vašu pohodu.

Rozhodujúce sú aj sociálne kontakty: pravidelne sa stretávajte s priateľmi a trávte čas so svojou rodinou. A v neposlednom rade: pestujte milované koníčky – aj to podporuje relax a pohodu.

Tip: Cvičenia na uvoľnenie svalov môžu robiť aj deti. Tréning sebapresadzovania môže tiež znížiť existujúce obavy.

CMD: Príčiny

Na vzniku kraniomandibulárnej dysfunkcie (CMD) sa podieľa veľa faktorov, ktoré sa môžu aj navzájom ovplyvňovať. Okrem iného sa diskutuje o nasledujúcich faktoroch:

 • zubné úrazy, strata zubov
 • nadmerne vysoké výplne alebo korunky, nepoužiteľné zubné protézy
 • Nesprávne zarovnanie zubov, posun zubov alebo migrácia zubov
 • vychýlenie čeľustí, poruchy kontaktov zubov
 • nepriaznivý rast lebky
 • hormonálne poruchy
 • emocionálny stres
 • psychické problémy (úzkosť, depresia)
 • nepriaznivé vzorce správania
 • základné ochorenia, ako je reumatizmus, artróza a artritída

Škrípanie zubov počas dňa alebo noci navyše zvyšuje riziko CMD.

To zase môže mať za následok napríklad bolesť uší, hučanie v ušiach, závraty, bolesti hlavy alebo napätie v krku. Okrem toho problémy v žuvacom systéme môžu zhoršiť problémy s chrbticou, čo pravdepodobne súvisí s poruchou nervového prenosu.

CMD: vyšetrenia a diagnostika

Mali by ste okamžite skontrolovať možné príznaky kraniomandibulárnej dysfunkcie (CMD). Preto choďte k zubárovi, ak:

 • žuvanie bolí,
 • @ dolná čeľusť je ráno po prebudení stuhnutá,
 • @ nemôžeš otvoriť ústa dokorán,
 • zaznamenáte zvuky pri pohybe čeľustných kĺbov,
 • cez deň častejšie škrípete alebo zatínate zuby alebo vám niekto z vašich blízkych povie, že v noci škrípete zubami.

Nezabudnite tiež navštíviť svojho zubára, ak pocítite náhly nepríjemný pocit po zubnom alebo ortodontickom ošetrení (ako je bolesť, cvakanie v čeľustnom kĺbe alebo neschopnosť otvoriť ústa):

Alebo veľké zubné ošetrenie, ktoré vyžaduje, aby ste mali ústa otvorené dlhší čas, preťažuje TMJ.

Pred rozsiahlejším zubným ošetrením by mal zubný lekár u každého pacienta krátko vyšetriť CMD a škrípanie zubov.

Ako sa diagnostikuje CMD

Váš zubný lekár vykoná skríning CMD v podozrivých prípadoch uvedených vyššie. Pritom skontroluje, či máte jeden alebo viac z nasledujúcich príznakov CMD:

 • Nemôžete dostatočne otvoriť ústa.
 • Otvárate ústa krivo alebo asymetricky.
 • Nemôžete dostatočne pohybovať ústami do strán.
 • Niektoré zuby hornej a dolnej čeľuste sa navzájom nemotorne stretávajú.
 • Existujú známky škrípania zubov, ako sú stopy po zuboch na jazyku a líci, hladko vyleštené žuvacie plochy, praskliny a úlomky na sklovine, úlomky na štruktúre zubov, zubných krčkoch a rezných hranách alebo zuby citlivé na bolesť.
 • Kĺby čeľustí praskajú alebo sa o seba počuteľne odierajú.
 • Žuvacie svaly a prípadne aj okolité svaly až po krčné sú citlivé na tlak alebo stvrdnuté.

Okrem fyzického vyšetrenia sa vás zubár spýta na váš psychický stav. Bude sa pýtať napríklad, či netrpíte úzkosťou alebo emočným stresom.

Ak informácie z rozhovoru s pacientom a vyšetrenia potvrdia podozrenie na kraniomandibulárnu dysfunkciu (CMD), zubný lekár navrhne vhodnú terapiu.