Test hodín: Ako funguje test demencie

Testovanie demencie pomocou hodinového testu

Demencia (ako je Alzheimerova choroba alebo vaskulárna demencia) sa dá diagnostikovať pomocou rôznych testovacích postupov. Jedným z nich je test kreslenia hodín. Vykonanie je jednoduché a trvá len niekoľko minút. Odporúča sa pre vekovú skupinu od 65 do 85 rokov.

Hodinový test však nie je vhodný ako jediný diagnostický nástroj pre demenciu. Preto sa vždy kombinuje s ďalším testom na včasnú detekciu demencie (MMST alebo DemTect).

Test hodín: Ako to funguje

Existujú rôzne varianty testu hodín. V Nemecku sa zvyčajne používa šablóna od Shulmana (1993): Tu je testovaná osoba požiadaná, aby napísala čísla „1“ až „12“ do daného kruhu, keďže sú usporiadané na ciferníku hodín. Okrem toho sa má zatiahnuť minútová a hodinová ručička tak, aby ukazovala konkrétny čas (zvyčajne 11:10).

Niekedy môže byť variant testu s hodinami podľa Sunderlanda et al. (1989). Tu musí testovaná osoba nakresliť aj samotný ciferník hodín (t. j. kruh).

Hodinkový test: Vyhodnotenie

Pri vyhodnocovaní testu hodiniek nie je dôležité len to, či sú všetky číslice a obe ručičky v správnej polohe. Skúšajúci si všíma napríklad aj to, či sú vzdialenosti medzi číslami približne rovnaké a či sú čísla dobre čitateľné.

Čím je demencia pokročilejšia, tým je test hodín pre postihnutého ťažší: Nakreslené hodiny sa stávajú čoraz nerozoznateľnejšie, čísla a ručičky sú nakreslené nesprávne alebo dokonca chýbajú. Pri ťažkej demencii sa mnohí pacienti už ani nepokúšajú nakresliť hodiny. Niektorí namiesto toho píšu slová alebo svoje meno na papier.

Skóre v teste hodín Shulman (1993) sa hodnotí na stupnici od „1“ (dokonalé) do „6“ (žiadne znázornenie hodín).

Hodnotenie hodinového testu vo variante podľa Sunderlanda et al. (1989) je založený na stupnici od „10“ (správne znázornenie) po „1“ (už nie je možné rozoznať ako hodiny).

Fenomén minútovej ruky

Niekedy sa ciferník s číslami a hodinová ručička zobrazujú správne, no minútová je nesprávne umiestnená. Tento takzvaný fenomén minútovej ručičky v hodinovom teste môže naznačovať nástup demencie.