Klindamycín: Účinky, použitie, vedľajšie účinky

Ako účinkuje klindamycín

Klindamycín inhibuje schopnosť baktérií produkovať proteíny. Keďže sú však bielkoviny mimoriadne dôležité pre stavbu bakteriálnych buniek, antibiotikum tým bráni rastu a množeniu baktérií.

Klindamycín dobre pôsobí proti stafylokokom (grampozitívne baktérie) a anaeróbom (baktérie, ktoré rastú v prostredí bez kyslíka).

Absorpcia, degradácia a vylučovanie

Klindamycín sa po podaní ústami dobre vstrebáva do tela cez gastrointestinálny trakt. Je tiež možné podanie do žilovej krvnej cievy alebo kostrového svalu injekčnou striekačkou a kanylou.

Väčšina liečiva sa metabolizuje v pečeni a potom sa vylučuje stolicou. Malé množstvo odchádza z tela v nezmenenej forme močom.

Klindamycín sa môže použiť aj zvonka. Antibiotikum vo forme vaginálneho krému alebo gélu inhibuje rast baktérií v mieste aplikácie.

Pretože sa klindamycín ľahko absorbuje tkanivom a okrem iného sa hromadí v kostnom tkanive, používa sa na infekcie kostí a kĺbov (napr. osteomyelitída, septická artritída) a infekcie v oblasti zubov a čeľuste.

Ďalšie oblasti použitia (indikácie) antibiotika sú:

  • Infekcie ucha, nosa a hrdla (napríklad akútny zápal stredného ucha, sinusitída, tonzilitída a faryngitída)
  • Infekcie panvovej a brušnej oblasti a ženských pohlavných orgánov (napríklad vaginitída, bakteriálna vaginóza)
  • Infekcie mäkkých tkanív

Ako sa klindamycín používa

Interné použitie

Na tento účel sa pridá studená, predtým prevarená voda pod značku na fľaši. Fľaša sa uzavrie a opatrne sa pretrepáva, kým sa granule úplne nerozpustia. Hneď ako sa pena úplne usadí, doplňte opäť presne po značku. Suspenzia pripravená na použitie sa má pred každým použitím dobre pretrepať a nemala by sa uchovávať pri teplote vyššej ako 25 stupňov.

Denná dávka závisí od typu a závažnosti infekcie. Vo všeobecnosti je to medzi 0.6 a 1.8 gramu klindamycínu – rozdelených do troch až štyroch dávok. Dĺžka aplikácie závisí aj od typu infekcie, ako aj od priebehu ochorenia, a preto ju určuje lekár.

Vonkajšie použitie

Klindamycínový vaginálny krém sa aplikuje do vagíny pomocou aplikátora. Liečba sa má vykonať pred spaním a nemala by sa začať počas menštruácie.

Aké sú vedľajšie účinky klindamycínu?

Klindamycín môže spôsobiť hnačku, najmä ak sa užíva ústami. Antibiotikum totiž podporuje premnoženie určitej baktérie v čreve, ktorá produkuje toxín poškodzujúci črevnú sliznicu.

U niektorých pacientov to môže spôsobiť kolitídu, ktorá je sprevádzaná horúčkou, silnou hnačkou s prímesou krvi, kŕčmi v bruchu a nevoľnosťou. Ak sa objaví hnačka, antibiotikum sa má preto preventívne vysadiť a poradiť sa s lekárom.

U viac ako jedného percenta pacientov dochádza pri použití klindamycínu k miernemu, prechodnému zvýšeniu niektorých pečeňových enzýmov (sérových transamináz). Po podaní cez venóznu krvnú cievu sa môže objaviť bolesť a flebitída s následnou tvorbou krvnej zrazeniny (tromboflebitída).

Čo treba zvážiť pri používaní klindamycínu?

Kontraindikácie

Klindamycín sa nesmie používať v prípade precitlivenosti na klindamycín alebo linkomycín.

U pacientov s poškodenou funkciou pečene, poruchami prenosu signálov z nervov do svalov (napr. myasthenia gravis, Parkinsonova choroba) a s anamnézou gastrointestinálnych porúch (napr. zápal hrubého čreva) je pri používaní antibiotika potrebná osobitná opatrnosť.

interakcie

Antibiotikum môže znížiť účinnosť antikoncepčných tabliet. Preto sa má počas liečby preventívne používať dodatočná mechanická antikoncepcia (napr. pomocou kondómov).

Súčasné užívanie klindamycínu a makrolidových antibiotík (ako sú erytromycín, klaritromycín, azitromycín alebo roxitromycín) sa neodporúča, pretože obe liečivá pôsobia rovnakým spôsobom a navzájom sa tak oslabujú.

Klindamycín môže zvýšiť účinky svalových relaxancií (liekov, ktoré spôsobujú dočasnú relaxáciu kostrových svalov), keďže antibiotikum má tiež svalovo relaxačný účinok. Preto v prípade potreby lekár primerane upraví dávkovanie svalových relaxancií.

Klindamycín sa rozkladá prostredníctvom enzýmu CYP3A4. Iné lieky, ktoré silne stimulujú aktivitu enzýmu CYP3A4 (vrátane rifampicínu, fenytoínu, fenobarbitalu, niektorých liekov proti HIV), môžu teda obmedziť účinnosť klindamycínu.

Tehotenstvo a laktácia

Clindamycín je rezervné antibiotikum v tehotenstve. Mal by sa používať len vtedy, keď nie sú možné vhodnejšie alternatívy.

Počas laktácie by sa podľa možnosti mali uprednostňovať aj iné antibiotiká, ako sú penicilíny, cefalosporíny a makrolidy. Ak je však klindamycín nutne indikovaný, pacientky môžu pokračovať v dojčení.

Prípravky s obsahom klindamycínu sú v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku viazané na lekársky predpis a sú dostupné len v lekárňach na lekársky predpis.

Ako dlho je klindamycín známy?

Klindamycín je chemicky blízko príbuzný linkomycínu, ktorý produkujú niektoré baktérie (Streptomyces lincolnensis) a bol objavený v 1950. rokoch minulého storočia. K objavu došlo v pôdnych kultúrach neďaleko mesta Lincoln v Nebraske (odtiaľ názov linkomycín).

Klindamycín sa získava z linkomycínu chemickou reakciou. V porovnaní s tým druhým je účinnejší a lepšie sa vstrebáva do tela. Klindamycín je na trhu od roku 1968.

Čo by ste tiež mali vedieť o klindamycíne

Pretože klindamycín mení prirodzenú bakteriálnu kolonizáciu čreva, môže sa vyskytnúť hnačka. Preventívne možno užívať aj prípravky s obsahom špeciálnych liečivých kvasiniek (napr. Saccharomyces cerevisiae).