Klaustrofóbia: Definícia, Symptómy, Príčiny

Čo je to klaustrofóbia?

Klaustrofóbia, nazývaná aj strach z vesmíru, patrí medzi špecifické fóbie. To znamená, že postihnutý pociťuje neúmerný strach zoči-voči konkrétnej veci. Ľudia s klaustrofóbiou tak rozvíjajú silné pocity strachu v stiesnených a uzavretých priestoroch (napríklad výťahy, metro), ako aj v davoch ľudí (napríklad na koncertoch).

Klaustrofóbia – sociálne dôsledky

Klaustrofóbia môže vážne obmedziť životy postihnutých, profesionálne aj osobne, napríklad preto, že majú problémy s cestovaním alebo sa vyhýbajú mnohým situáciám a miestam, ktoré ostatní považujú za samozrejmosť – od chodenia do kina až po kongresy.

Klaustrofóbia a panická porucha

Ako sa prejavuje klaustrofóbia?

Ako sa prejavuje klaustrofóbia a aký význam má stav pre postihnutých? Klaustrofóbia sa ako všetky fóbie prejavuje neprimerane silným strachom – v tomto prípade zo stiesnených a uzavretých priestorov či davov ľudí.

Závažnosť úzkosti sa pohybuje od nepokoja a úzkosti až po paniku. Pocity úzkosti sú sprevádzané fyzickými príznakmi, ako je búšenie srdca, potenie, dýchavičnosť alebo hyperventilácia. Tie môžu byť také závažné, že privádzajú postihnutú osobu do smrteľného strachu.

Iní postihnutí sa naopak v bežnom každodennom živote vôbec necítia obmedzovaní a úzkosť pociťujú len v určitých situáciách, napríklad pri vyšetrení magnetickou rezonanciou (MRI).

Aké sú príčiny?

Prvotný strach z uzavretia je jednou z existenčných ľudských skúseností. Z evolučného biologického hľadiska má strach z určitých predmetov alebo situácií zmysel, pretože prispel k prežitiu ľudstva.

Iní postihnutí sa naopak v bežnom každodennom živote vôbec necítia obmedzovaní a úzkosť pociťujú len v určitých situáciách, napríklad pri vyšetrení magnetickou rezonanciou (MRI).

Aké sú príčiny?

Prvotný strach z uzavretia je jednou z existenčných ľudských skúseností. Z evolučného biologického hľadiska má strach z určitých predmetov alebo situácií zmysel, pretože prispel k prežitiu ľudstva.

Predispozícia a negatívne skúsenosti

Je však známe, že genetické predispozície a skúsenosti formujú osobnosť človeka a tým aj jeho základný sklon k strachu už v ranom veku. Niektorí sú preto obzvlášť zraniteľní a majú väčšiu pravdepodobnosť vzniku psychických porúch ako iní – vrátane úzkostných porúch, ako je klaustrofóbia.

Klaustrofóbia: vyšetrenia a diagnostika

Fyzikálne vyšetrenia

Aby sa vylúčili možné fyzické príčiny symptómov úzkosti, robí lekár v prípade klaustrofóbie rôzne vyšetrenia. Ide napríklad o záznam niektorých krvných hodnôt, elektrokardiogram (EKG) alebo vyšetrenie štítnej žľazy pomocou ultrazvuku.

Testovací list klaustrofóbie

Na odhalenie klaustrofóbie existujú špeciálne dotazníky, ktoré zachytávajú príznaky poruchy. Terapeut môže položiť nasledujúce otázky:

  • V akých situáciách pociťujete silnú úzkosť?
  • Aké fyzické príznaky sa objavia, keď sa v mysli dostanete do takejto situácie (napríklad búšenie srdca, potenie alebo hyperventilácia)?
  • Myslíte si, že vaša reakcia na strach je prehnaná?

liečba

Klaustrofóbiu možno vo väčšine prípadov výrazne zmierniť alebo dokonca úplne poraziť psychoterapeutickou pomocou. V súčasnosti neexistujú žiadne lieky, ktoré by pôsobili priamo proti úzkostnej poruche.

Medikamentóznu liečbu teda odborníci pri špecifických fóbiách štandardne neodporúčajú. V závažných prípadoch však môže lekár predpísať niektoré lieky, takzvané selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu.

Klaustrofóbia: konfrontačná terapia

Zažijú tak, že strach, ktorý v nich stúpa, nakoniec opadne bez toho, aby sa im niečo stalo. Táto skúsenosť pomáha znižovať strach.

Klaustrofóbia: Kognitívno behaviorálna terapia

Klaustrofóbia: Aplikovaná relaxácia

Aplikovaná relaxácia je technika, ktorá učí pacientov relaxovať v priebehu niekoľkých sekúnd v situáciách vyvolávajúcich úzkosť. Je to preto, že byť uvoľnený a byť úzkostlivý sa navzájom vylučujú. Táto metóda je založená na Jacobsenovej progresívnej svalovej relaxácii.

Klaustrofóbia: priebeh ochorenia a prognóza

Behaviorálna terapia môže zmierniť príznaky špecifickej fóbie.

Okrem toho pre klaustrofóbiu platí to isté, čo pre väčšinu iných porúch: čím skôr sa lieči, tým väčšia je šanca na uzdravenie. Ak sa však klaustrofóbia nelieči, má tendenciu sa zhoršovať a môže vážne obmedziť život.