Chronické rany: Starostlivosť o rany, liečba, výmena obväzov

Chronické rany: Definícia

Rana, ktorá sa nehojí dlhšie ako štyri týždne, sa označuje ako chronická. Zlé hojenie rán je často výsledkom porúch krvného obehu, imunodeficiencie alebo diabetes mellitus. Častou chronickou ranou je preležanina (dekubitus) alebo bércový vred (ulcus cruris).

Akútna rana, o ktorú nie je správne postarané, sa môže stať chronickou. Hojenie rán zhoršuje aj fajčenie či obezita. Pacienti sú často svojimi chronickými ranami značne obmedzovaní v každodennom živote a početné návštevy lekára môžu zaťažiť aj ich psychiku. Ak sa príčina neodstráni, šanca na vyliečenie je malá. Preto je potrebné okrem optimálnej starostlivosti o ranu najlepšie liečiť aj základné ochorenie!

Chronické rany: Čistenie a boj proti infekciám

Zničená kožná bariéra podporuje vstup patogénov. Chronické rany sú preto obzvlášť ohrozené kontamináciou a infekciou. Preto ich liečba zahŕňa starostlivé čistenie, napríklad lekárskymi zavlažovacími roztokmi.

Ak je rana infikovaná baktériami, je okrem čistenia rany nevyhnutná aj antibiotická terapia. Zvyčajne sa podáva cez žilový prístup, ale môže sa užívať aj vo forme tabliet.

Chronické rany: Obväzy na rany

Keďže chronické rany nemožno uzavrieť, pokiaľ sú infikované, musia byť bezpečne zakryté. Týmto spôsobom môže lekár zabrániť novým infekciám a vysychaniu okrajov rany. Správny obväz na rany hrá hlavnú úlohu v starostlivosti o rany.

Rozlišujú sa neaktívne obväzy na rany, ktoré iba absorbujú sekréty z rán, interaktívne obväzy na rany, ktoré aktívne podporujú proces hojenia, a bioaktívne obväzy na rany, napríklad kožné štepy.

Neaktívne obväzy na rany sú veľmi savé, čo môže ranu aj vysušiť. Majú tiež veľkú nevýhodu, že sa často lepia na spodinu rany, čo sťažuje a bolí ich odstránenie. Gázové obväzy musia byť preto namočené vo fyziologickom roztoku a pokryté vodotesnou fóliou. Pri výmene obväzu je vysoké riziko, že sa s ním odtrhne aj novovytvorené tkanivo.

Chronické rany: Sprievodné opatrenia na podporu hojenia rán

Okrem liečby základného ochorenia a ošetrovania rán sa využívajú rôzne fyzikálne postupy. Sú určené na urýchlenie procesu hojenia. Jedným z príkladov je často používaný vákuový tmel: Do otvorenej rany sa umiestni špongia s podtlakovým systémom, čo má nasledujúce účinky:

  • Zmenšenie oblasti rany
  • Zlepšená perfúzia tkaniva
  • Ochrana pred patogénmi
  • Odstránenie sekrétov z rany a krvi

Celotelová tlaková komorová terapia (hyperbarická oxygenoterapia) priaznivo pôsobí aj na chronické rany, najmä diabetické nohy. Pri tomto postupe pacient dýcha čistý kyslík v tlakovej komore.

Chronické rany: Liečba bolesti

Chronické rany sú zvyčajne sprevádzané silnými bolesťami, ktoré pacientom spôsobujú veľké fyzické a emocionálne utrpenie. Adekvátna terapia bolesti je preto dôležitou súčasťou starostlivosti o rany. Miernu bolesť možno liečiť napríklad lokálnymi anestetickými masťami, silnejšiu bolesť možno liečiť systémovo účinnou terapiou (lieky proti bolesti, injekcie alebo infúzie). Niekedy je okrem ošetrujúceho lekára zapojený aj vyškolený terapeut bolesti.