Chronická bolesť: laboratórny test

Laboratórna diagnostika závisí od rozsahu a umiestnenia bolesť alebo základné ochorenie.

Laboratórne parametre 2. rádu - v závislosti od výsledkov histórie, fyzické vyšetrenie - na objasnenie diferenciálnej diagnostiky.

 • Malý krvný obraz
 • Diferenciálny krvný obraz
 • CRP (C-reaktívny proteín)
 • Protilátky proti boréliám (IgG, mozgovomiechový mok / sérum)
 • Protilátky proti Yersinia (IgA, IgG, IgM)
 • Vápnik (napr. z dôvodu hyperkalcémie (vápnik prebytok)).
 • Auto-Ak (IgG) proti bunkovým jadrovým antigénom (synonymá: ANA, ANF, antinukleárne faktory).
 • Auto-Ak proti hladkému svalstvu (synonymá: SMA, ASMA, aktín).
 • Kreatinínkináza (CK)
 • CCP-Ak (cyklický citrulinovaný peptid).
 • Reumatoidný faktor (RF)
 • Koža biopsia (odber tkaniva z koža) - na diagnostiku neuropatických bolesť a neuropatie s malými vláknami (špeciálna forma citlivých polyneuropatie v ktorých sú ovplyvnené hlavne tenké „C-vlákna“, ktoré nie sú obklopené „dreňovými puzdrami“), ak konvenčné elektrofyziologické metódy nevykazujú abnormality a / alebo existuje podozrenie na neuropatiu s malými vláknami.