Chronická bolesť: komplikácie

Nasledujú najdôležitejšie choroby alebo komplikácie, ku ktorým môže prispieť chronická bolesť:

Psychika - Nervový systém (F00-F99; G00-G99).

Príznaky a abnormálne klinické a laboratórne parametre inde neklasifikované (R00 - R99).

  • Kachexia (vychudnutie; veľmi ťažké vychudnutie).
  • Tendencia poklesu - takmer dvojnásobná u dospelých nad 50 rokov a prítomnosti multilokulárnej bolesti („na viacerých miestach“) v porovnaní s rovesníkmi bez bolesti.

ďalej

  • Práceneschopnosť / zamestnanie
  • Pokles kognitívnych schopností (pacienti> 60 rokov).
  • Sociálna izolácia

Prediktívne faktory

  • Bolesť chronifikáciu významne podporujú poruchy skúseností s úzkosťou a depresia. Preto úspešný bolesť lekárska intervencia si vyžaduje posúdenie biografie a osobnosti pacienta.
  • Predoperačné užívanie opiátov predstavuje riziko chronizovanej pooperačnej liečby bolesť; o rok neskôr sa jedna tretina operovaných osôb stále sťažovala na problém s bolesťou súvisiaci s chirurgickým zákrokom.
  • Štúdie na zvieratách ukazujú, že sú akútne alebo chronické odoprenie spánku môže zvýšiť citlivosť na bolesť.