Chondrosarkóm: Chirurgická liečba

Pri zhubných (zhubných) nádoroch sa usiluje o odstránenie do zdravého tkaniva s bezpečnostnou rezervou.

K dispozícii je nasledujúca forma chirurgickej terapie:

  • Široká resekcia - metóda voľby pre malígny (malígny) kostné nádory.
    • Postup: rozsiahla a radikálna resekcia (chirurgické odstránenie) nádoru s bezpečnostnou rezervou 5 cm (proximálna (smerom k stredu tela) a distálna (smerom od stredu tela)).
    • Po odstránení nádoru osteosyntéza (zavedenie spongiosaplastiky) alebo rekonštrukcia výsledného kostného defektu, napríklad vo forme endoprotézy nádoru, kostného štepu alebo plastov na náhradu svalov, nervov a ciev.
    • Vďaka použitiu megaendoprotéz sú amputácie postihnutej končatiny zriedka nevyhnutné („Ultima ratio“ (posledná možnosť)).

V prípade dediferencovaných (veľmi malígnych / veľmi malígnych) chondrosarkom a spoločné zapojenie, amputácia môže byť potrebné.